SITIBSA

Detall NOTÍCIES

Integració de les estacions de la XGAIB a la xarxa de l'IGN

Recentment SITIBSA ha subscrit un conveni de col•laboració amb la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional (en endavant IGN) sobre geodèsia i informació geogràfica.
Pel que fa a geodèsia, el conveni recull la integració de les estacions de la XGAIB a la xarxa d'estacions de l'IGN, per la qual cosa, les estacions de la XGAIB s'han inscrit a l'International Earth Rotation and Reference Systems Service (en endavant IERS).
L'IERS va ser establert, en la seva forma present, en 1987 per la Unió Astronòmica Internacional i la Unió internacional de Geodèsia i Geofísica. Entre altres funcions, és el responsable de la definició i el manteniment dels sistemes i dels marcs de referència celeste i terrestre i juntament amb el BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) s'encarrega de determinar l'hora a nivell mundial.
L'IERS assigna un codi de quatre caràcters i un DOMES number per a la identificació de les estacions. Per evitar duplicitats amb antenes ja inscrites en l'IERS s'ha hagut de modificar el nom de tres antenes. A continuació es mostra un llistat amb el nom i número actual de les antenes:

  • ALOR: 19485M001
  • CBON (abans BONA): 19486M001
  • EIVI: 19487M001
  • FORM: 19488M001
  • SJOR (abans JORD): 19489M001
  • MENC: 19490M001
  • SINE: 19491M001
  • TRAU (abans TRAM): 19492M001
  • MALL: 13444M001