SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT, ENERGIA I COMUNICACIONS

Xarxes viàries i ferroviàries, telecomunicacions i xarxes d'energia

El SIG és una eina bàsica per a la gestió i planificació de la majoria dels diferents tipus d'infraestructures. El SIG ajuda a analitzar com l'energia arriba a les llars, com es pot millorar els sistema viari, com el transport públic pot donar un servei d'una forma més eficient, com dotar a la societat de les infraestructures adequades essent el menys impactant possible amb el medi, etc.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • SIG del catàleg d'elements de la Xarxa Ferroviària de Mallorca (SFM)

Aquest SIG gestiona les dades geogràfiques i alfanumèriques de l'inventari d'elements de la xarxa ferroviària, cosa que dóna suport a multitud de processos interns d'SFM, especialment els lligats a la construcció, manteniment i explotació de la xarxa.

  • SIG de les infraestructures energètiques

Es tracta d'un SIG que ajuda a la gestió i control de: centrals de generació i transport (línees 66 Kv, subestacions, distribució, transformadors, transport gas, grans consumidors, dipòsits de combustible, gaseoductes, potencials energètics).

  • SIG de gestió de les antenes de telefonia mòbil de les Illes Balears

Es tracta d'una aplicació per a la gestió i ajuda en la presa de decisions en la planificació de les antenes de telefonia mòbil de les Illes Balears. L'aplicatiu també permet mostrar les antenes que estan a una distància entre elles menor del que s'indiqui.

  • Mapa de radiació solar

SIG que mostra els mapes de radiació solar global diària, anual i mensual de les Illes Balears, amb una resolució espacial d'1 km2. Una tasca important fou la generació de la cartografia.