SITIBSA

Detall NOTÍCIES

Estudi de la capacitat potencial d'habitatges i població en sòl vacant de 2015

CÀLCUL DE LA CAPACITAT POTENCIAL D'HABITATGES I POBLACIÓ EN SÒL VACANT A LES ILLES BALEARS SOBRE ORTOFOTOGRAFIA DE 2015 I MUIB encarregat per la Direcció General d’Ordenació del Territori al Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears.

L'objectiu d'aquest estudi és el càlcul de la capacitat potencial d'habitatges i població en sòl urbà i urbanitzable d'aquell sòl que es troba lliure d'edificació (sòl vacant) i que segons els planejament recollit al Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB) és susceptible de ser edificat amb finalitats residencials.

Visita la web de l'estudi del sòl vacant