SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Recolzament a la gestió administrativa i informació al ciutadà

L'Administració municipal té moltes competències sobre el territori i, per tant, el SIG els resulta una eina estratègica imprescindible per complir adequadament les seves atribucions: generació de planejaments urbanístics, gestió de residus i punts verds, gestió d'infraestructures de clavegueram i distribució d'aigua, recolzament a la tasca de la policia municipal, gestió i planificació d'equipaments, inspecció tècnica d'habitatges, gestió de direccions i cadastre, gestió d'expedients d'obra, etc.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • IDE de Campos

Es tracta de la implementació d'un sistema que permet la interacció del ciutadà i el funcionari amb la informació geogràfica del municipi: cerca per nom de carrer i número de portal, visualització de dades urbanístiques, etc. S'han incorporat eines perquè es pugui fer una connexió entre els expedients de l'Ajuntament (llicències d'obra, concessions de guals permanents, etc.) i la seva ubicació al territori. D'aquesta manera es visualitzen els expedients sobre el mapa i els usuaris autenticats poden veure l'expedient fent clic sobre el mapa. És important també que s'ha fet una integració amb una sèrie d'eines de gestió d'expedients de codi lliure desenvolupades per l'IBIT en el Pla ANIBAL del Govern de les Illes Balears (aplicació HELIUM).

Accés al visor

  • ProtoIDE i visualitzador web per als municipis de Manacor i Felanitx

Es tracta d'un sistema per servir una sèrie de capes com la guia de carrers, cartografia bàsica i planejament. Disposa d'un visualitzador amb una sèrie d'eines per fer cerques en base a coordenades, carrers, referència cadastral, etc.