SITIBSA

Detall Geoestadístiques

450 003: Altres àrees medi ambientals - Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà

Consultar fitxa

Fulla de Càlcul450002_01_sol_urba_ubanitzable_rustic.xlsx

Arxiu de text450002_01_sol_urba_ubanitzable_rustic.csv

map.pngConsultar els mapes del sòl urbà i urbanitzable