SITIBSA

 

CARTOGRAFIA

SITIBSA produeix cartografia bàsica, cartografia derivada i temàtica i cartografia a mida amb l'objectiu de facilitar informació geogràfica del territori balear homogeneïtzada, actualitzada i de qualitat. Principalment elabora els següents productes:

CARTOGRAFIA BÀSICA

Certificat de manca de Delictes de Naturalesa Sexual 04/10/2016 Certificat de manca de Delictes de Naturalesa Sexual
CONSELLS DAVANT SÍMPTOMES DE LA GRIP 14/10/2016 CONSELLS DAVANT SÍMPTOMES DE LA GRIP
Març  2017 03/04/2017 Març 2017
Reglament (UE) 2016/1017 de la Comissió, de 23 de juny de 2016, que modifica, pel que fa a les sals inorgàniques d'amoni, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). 24/06/2016 Reglament (UE) 2016/1017 de la Comissió, de 23 de juny de 2016, que modifica, pel que fa a les sals inorgàniques d'amoni, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). REACH
Decisió d'Execució (UE) 2016/1032 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell , per a les indústries de metalls no fèrrics [notificada amb el nombre C (2016) 3563] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). 30/06/2016 Decisió d'Execució (UE) 2016/1032 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell , per a les indústries de metalls no fèrrics [notificada amb el nombre C (2016) 3563] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). MTD
27-10-2016. El ple de la CMAIB informa desfavorablement sobre el projecte de camp de golf i hotel de 5 estrelles a la finca de Son Aversó de Palma. 27/10/2016 27-10-2016. El ple de la CMAIB informa desfavorablement sobre el projecte de camp de golf i hotel de 5 estrelles a la finca de Son Aversó de Palma.
Alerta PS-574. Posibilidad de que determinados Recargadores del modelo 37751 incluidos en los Sistemas de carga modelo 37651 para estimulación cerebral profunda (DBS) y en los Sistemas de carga modelo 37754 y 97754 para la estimulación medular (SCS), fabricados por Medtronic Inc., EEUU, dejen de responder y emitan pitidos 04/11/2016 Alerta PS-574. Posibilidad de que determinados Recargadores del modelo 37751 incluidos en los Sistemas de carga modelo 37651 para estimulación cerebral profunda (DBS) y en los Sistemas de carga modelo 37754 y 97754 para la estimulación medular (SCS), fabricados por Medtronic Inc., EEUU, dejen de responder y emitan pitidos
Alerta PS-584. Actualización de la información relativa al riesgo de sobreinfusión con la bomba implantable SynchroMed II, fabricada por Medtronic, Inc., EEUU 08/11/2016 Alerta PS-584. Actualización de la información relativa al riesgo de sobreinfusión con la bomba implantable SynchroMed II, fabricada por Medtronic, Inc., EEUU
09-11-2016. Ibanat restaurarà 11,08 ha de la zona cremada per l'incendi d'Es Mercadal. 09/11/2016 09-11-2016. Ibanat restaurarà 11,08 ha de la zona cremada per l'incendi d'Es Mercadal.
Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals 19/11/2016 Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals SERVEIS SOCIALS

SITIBSA produeix la cartografia bàsica que correspon a l’administració autonòmica de les Illes Balears desenvolupant les funcions de servei públic general que estableix el marc normatiu de l’Estat. Per tant, aquesta és la cartografia que s’ha de fer servir com a base per a desenvolupar les cartografies derivades i temàtiques de les administracions públiques de les Illes Balears.

CARTOGRAFIA DERIVADA

Mapa General Mapa General Generalització de la cartografia bàsica de l’MTIB5 per a la impressió en mida A2
MTB25 MTB25 Mapa Topogràfic Balear 1:25.000

La cartografia derivada es la que es forma per processos d'adició o de generalització de la informació continguda en la cartografia bàsica.

 

CARTOGRAFIA TEMÀTICA

Mapes temàtics Mapes temàtics SITIBSA elabora mapes temàtics específics

SITIBSA elabora mapes temàtics específics la finalitat del quals és facilitar la comunicació, representació i anàlisi de variables i ajudar en a presa de decisions.

CARTOGRAFIA A MIDA

Carreteres Carreteres Produccions de cartografia de carreteres
3D 3D Visualitzacions del territori en 3D

SITIBSA disposa de l'equip de tècnics especialistes i de la tecnologia necessària per a realitzar tot tipus de cartografies segons les peticions del client. Es preparen models de dades personalitzats, produccions, edicions, MDT i diferents formats de lliurament (CAD, SIG, BBDD, etc.) per resoldre les necessitats específiques.

 

Bases Topogràfiques

BASES TOPOGRÀFIQUES BASES TOPOGRÀFIQUES Emmagatzematge en formats de bases de dades que ens permetin una millor gestió, manteniment i explotació de la informació cartogràfica