SITIBSA

 

CARTOGRAFIA

SITIBSA produeix cartografia bàsica, cartografia derivada i temàtica i cartografia a mida amb l'objectiu de facilitar informació geogràfica del territori balear homogeneïtzada, actualitzada i de qualitat. Principalment elabora els següents productes:

CARTOGRAFIA BÀSICA

MTIB5 MTIB5 Mapa Topogràfic de les Illes Balears 1:5.000
MTB5 MTB5 Mapa Topogràfic Balear 1:5.000
MTIB1 MTIB1 Mapa Topogràfic de les Illes Balears dels nuclis urbans 1:1.000
XARXA VIÀRIA CONTÍNUA XARXA VIÀRIA CONTÍNUA Graf del Viari de les Illes Balears
COBERTURA I OCUPACIÓ DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS COBERTURA I OCUPACIÓ DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS CORINE LAD COVER i SIOSE
MDT MDT Models Digitals del Terreny

SITIBSA produeix la cartografia bàsica que correspon a l’administració autonòmica de les Illes Balears desenvolupant les funcions de servei públic general que estableix el marc normatiu de l’Estat. Per tant, aquesta és la cartografia que s’ha de fer servir com a base per a desenvolupar les cartografies derivades i temàtiques de les administracions públiques de les Illes Balears.

CARTOGRAFIA DERIVADA

Mapa General Mapa General Generalització de la cartografia bàsica de l’MTIB5 per a la impressió en mida A2
MTB25 MTB25 Mapa Topogràfic Balear 1:25.000

La cartografia derivada es la que es forma per processos d'adició o de generalització de la informació continguda en la cartografia bàsica.

 

CARTOGRAFIA TEMÀTICA

Mapes temàtics Mapes temàtics SITIBSA elabora mapes temàtics específics

SITIBSA elabora mapes temàtics específics la finalitat del quals és facilitar la comunicació, representació i anàlisi de variables i ajudar en a presa de decisions.

CARTOGRAFIA A MIDA

ANNEX 1: Llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de secundària 31/03/2022 ANNEX 1: Llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de secundària
ANNEX 2: Llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de secundària 31/03/2022 ANNEX 2: Llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de secundària
ANNEX 3: Llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres 31/03/2022 ANNEX 3: Llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres
ANNEX 4: Llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres 31/03/2022 ANNEX 4: Llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres
ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió 31/03/2022 ANNEX 5: Llista de causes d'exclusió
ANNEX 6: Llista definitiva d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà 31/03/2022 ANNEX 6: Llista definitiva d'aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà

SITIBSA disposa de l'equip de tècnics especialistes i de la tecnologia necessària per a realitzar tot tipus de cartografies segons les peticions del client. Es preparen models de dades personalitzats, produccions, edicions, MDT i diferents formats de lliurament (CAD, SIG, BBDD, etc.) per resoldre les necessitats específiques.

 

Bases Topogràfiques

BASES TOPOGRÀFIQUES 01/12/2021 BASES TOPOGRÀFIQUES Emmagatzematge en formats de bases de dades que ens permetin una millor gestió, manteniment i explotació de la informació cartogràfica