SITIBSA

 

FOTOTECA

SITIBSA s’encarrega de l'adquisició, la producció i distribució d'imatges aèries de les Illes Balears.

Les fotografies aèries són el primer pas per realitzar altres productes com són cartografies o ortofotografies i és una eina bàsica per a projectes d’urbanisme, projectes viaris, ordenació del territori, pels estudis de fenòmens naturals i impacte ambiental, entre altres.

Sitibsa coopera amb el Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria (PNOA) que és un projecte cofinançat per l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes, i coordinat per l’ Institut Geogràfic Nacional (IGN)i el Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG). L’objectiu és obtenir uns productes fotogramètrics comuns per a tot el territori, amb unes especificacions tècniques consensuades per tots els integrants del pla.

Les imatges de satèl•lit són escenes del territori captades des de un satèl•lit per un sensor especial. Depenent del tipus d'informació que vulguem capturar emprarem diferents tipus de sensors, els quals recullen la informació reflectida per la superfície de la terra i un cop processada tenim la imatge satèl•lit.

SITIBSA forma part del projecte Pla Nacional d'Observació del Territori d'Espanya (PNT), finançat per l'Estat i les CCAA i coordinat pel Institut Geogràfic Nacional (IGN). L'objectiu és adquirir imatges satèl•lit del territori espanyol de manera conjunta entre els Ministeris i Comunitats Autònomes, realitzar els tractaments bàsics necessaris a aquestes imatges i distribuir-les a l'Administració Pública, estatal, local, organismes públics, universitats.

Visualitzar imatges

Imatges de les Illes Balears

VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2018/2019) VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2018/2019)
VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2015) VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2015) Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2012-2010) VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2012-2010) Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA  (2008 -2006) VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2008 -2006) Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2002 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2002 Ortofotografia de les Illes Balears realitzada entre el juliol i octubre de 2002.
VOL I GEOREFERENCIACIÓ 2000-2001 VOL I GEOREFERENCIACIÓ 2000-2001 Vol analògic. Realitzat a l’any 2001 excepte Eivissa al 2000. Posteriorment georeferenciat amb una resolució de 80cm/píxel.
VOL 2004 VOL 2004 Fotografia analògica no georeferenciada de l’any 2004 de les Illes Balears.
VOL I GEOREFERENCIACIÓ 1995 -1996 VOL I GEOREFERENCIACIÓ 1995 -1996 Vol analògic a escala 1:20.000 realitzat entre l’any 1995-1996.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1989-90 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1989-90 Vol realitzat entre 1989 i 1990 de les Illes Balears exceptuant la fulla MTN del terme municipal de Palma.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1984 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1984 Vol realitzat a 1984 de les Illes Balears.
ORTOFOTOGRAFIA HISTÒRICA 1956 ORTOFOTOGRAFIA HISTÒRICA 1956 Vol realitzat per l’exèrcit de l’aire d’Espanya i la Força Aèria dels EEUU a l’any 1956 a escala 1:32.000 en blanc i negre.

Imatges dels nuclis urbans i carreteres de les Illes Balears

VOL 2012 VOL 2012 Fotografia del context urbà de Campanet, Consell, Fornalutx i Sant Joan.
VOL 2012 VOL 2012 Fotografia del traçat de la carretera Llucmajor-Campos.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2011 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2011 Ortofotografia del context urbà de Ciutadella de l’any 2011.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA  2010 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2010 Ortofotografia de l’any 2010 del context urbà de Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Ariany, Eivissa, Formentera, Sóller, Santanyí i Palma.
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2009 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2009 Ortofotografia de l’any 2009 del context urbà Capdepera, Llubí, Montuïri i Sencelles
VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2008 VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2008 Ortofotografia de l’any 2008 dins el marc PNOA de la costa de Mallorca, Cabrera, Eivissa, Formentera, Menorca i els Nuclis Urbans de Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.
VOL I ORTOFOGRAFIA 2005 VOL I ORTOFOGRAFIA 2005 Vol de context urbà del context urbà de Menorca, Eivissa i Formentera realitzat per la realització de la cartografia urbana.
VOL I ORTOFOGRAFIA 2004 VOL I ORTOFOGRAFIA 2004 Vol de context urbà del context urbà de Mallorca realitzat per la realització de la cartografia urbana.
VOL I ORTOFOGRAFIA 1995 VOL I ORTOFOGRAFIA 1995 Vol del municipi d’Andratx.
VOL I ORTOFOGRAFIA 2004 VOL I ORTOFOGRAFIA 2004 Vol del municipi d’Andratx.
VOL I ORTOFOGRAFIA 1989 VOL I ORTOFOGRAFIA 1989 Vol del municipi d’Andratx.
VOL 1980 VOL 1980 Fotografia analògica dels nuclis urbans de Alaró, Alcúdia, Algaida, Binissalem, Campos, Escorca, Llucmajor, Maria de la Salut, Marratxí, Pollença, Sa Pobla, , Santa Maria, Santanyí, Selva, Ses Salines, Sineu, Valldemossa.

Imatges satèl·lit

Obert el tràmit d'admissió FP Presencial i FP Intensiva 01/06/2022 Obert el tràmit d'admissió FP Presencial i FP Intensiva
Resolució i Calendari procés admissió FP Intensiva 2022-23 19/05/2022 Resolució i Calendari procés admissió FP Intensiva 2022-23
Resolució i Calendari procés admissió FP Presencial 2022-23 26/04/2022 Resolució i Calendari procés admissió FP Presencial 2022-23
Publicada la nova Llei d'FP 01/04/2022 Publicada la nova Llei d'FP
Instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional curs 2021-2022 31/01/2022 Instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional curs 2021-2022