SITIBSA

 

Quins productes i serveis SIG oferix SITIBSA?

Des de SITIBSA oferim tota classe de productes i serveis SIG dirigits a camps tant diversos com la gestió ambiental, el turisme, la sanitat, xarxes de transport, riscos geogràfics, control dels recursos hídrics, etc

Visita l'espai dels Serveis SIG que oferim.

Quines tasques du a terme  SITIBSA en les IDE

SITIBSA s’encarrega de desenvolupar la Infraestructura de Dades Espacials a les Illes Balears (IDEIB).

Concretament, té la missió de dissenyar i muntar el Node del Govern de les Illes Balears. A més, té com a objectiu difondre i realitzar tasques de suport perquè els organismes productors d’informació geogràfica de les Illes Balears desenvolupin nous nodes de la IDEIB.

Què ens permet la forma d'estructurar la informació d'un SIG?

 • Creació de mapes temàtics i etiquetatges automàtics
 • Seleccions per atributs i espacials
 • Encreuar informació de capes i taules relacionades
 • Selecció per superposició de capes
 • Dissoldre elements amb un mateix valor a la taula
 • Unir vàries capes
 • Intersecció de capes
 • Retallar una capa amb un polígon d'una altra
 • Generar distàncies (buffer)
 • Suma, resta multiplicació dels valors d'un ràster per un número o per els valors d'una altre Interpolació
 • Camins de mínim cost
 • Models digitals del terreny, models digitals d'elevacions, models d'ombres, models de pendents, models 3D etc.
 • Càlculs de visibilitat
 • etc.

num1.png

Quins són els usuaris de SIG?

Qualsevol persona que hagi de realitzar algun tipus de tasca relacionada amb el territori per a la que no li són suficients les eines existents actualment a la xarxa.
Concretament, dins el Govern de les Illes Balears, són molts els usuaris que empren un SIG per dur a terme les seves tasques relatives a la gestió i/o anàlisi del territori.
Habitualment són usuari que tenen unes necessitats d'informació geogràfica molt específiques que només poden ser gestionades i explotades amb un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).

num2.png

Quin és actualment el paper dels sistemes d'Informació geogràfica en la societat actual?

Perquè ens pot servir un SIG en la presa de decisions?

Especialment a l'hora de fer anàlisi i en el processos de presa de decisions sobre el territori és bàsic disposar d'una informació geogràfica dins un SIG.
Molt habitualment tenim a la nostra disposició una grandíssima quantitat dades, i per això són imprescindibles sistemes que ens ajudin a extreure allò que és realment significatiu.
Els mapes són una de les millors maneres de facilitar aquesta tasca d'extracció d'informació.

num4.png

On puc trobar plànols i dades sobre el planejament urbanístic?

Ho podràs trobar tot a la web del MUIB, el Mapa Urbanístic de les Illes Balears http://muib.caib.es .
El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears.

num5.png

Què és el format ràster?

És un format de dades que representa el territori fent-ne una divisió en unitats poligonals regulars (cèl·lules, píxels, caselles ...).
El territori es representa de forma contínua, omplint tot l'espai.
Cada cèl·lula conté un únic valor, que pot ser un identificador o el valor d'un variable.

num6..png

Què és el format vectorial?

En aquest tipus de format de dades, el territori es modelitza en base a objectes geogràfics de tres tipus: punts, línees i polígons.
Els objectes vectorials no omplen tot l'espai.

num7.png

Cada objecte geogràfic es troba relacionat amb un registre d'una taula de dades amb informació alfanumèrica relativa a aquest element (aquesta és una de les principals diferències entre l'estructura d'un SIG i la d'un CAD).

Vídeo explicatiu de com tornar a posar https quan el navegador ens transforma automàticament la url que comença per https en http

tornar_a_posar_https.webmtornar_a_posar_https.webm