SITIBSA

 

Quina és la cartografia bàsica de les Illes Balears?

SITIBSA produeix la cartografia bàsica que correspon a l’administració autonòmica de les Illes Balears desenvolupant les funcions de servei públic general que estableix el marc normatiu de l’Estat. Per tant, aquesta és la cartografia que s’ha de fer servir com a base per desenvolupar qualsevol projecte basat en informació territorial i per a l’elaboració de cartografies derivades i temàtiques a les administracions públiques de les Illes Balears.

Quin és el centre geogràfic de les Illes Balears i de cada una de les illes?

Els ciutadans solem sentir curiositat per les qüestions de les quals no tenim un coneixement ple i, saber quin és el centre o cor de les illes, sempre ha suposat un enigma que ha despertat interès.

Determinar el centre geogràfic d’una àrea irregular sobre la superfície de la Terra com és l’arxipèlag o cada una de les illes és molt complicat, ja que existeixen diferents tècniques de mesura. A més, a l’hora de cercar el centre, s’haurien considerar altres factors com la disponibilitat d'una línia de costa amb resolució suficient, l’elecció de la projecció cartogràfica més adequada, la necessitat d'incloure illots, etc.

Per tant, no hi ha un mètode definitiu per localitzar aquest punt i establir una fita exacta. Cada tècnica és diferent i pot produir resultats diferents, a la vegada qüestionables i a la vegada satisfactoris, depenent del punt de vista que adoptem.

Al llarg de la història hi ha hagut diversos intents de cercar els centres geogràfics i cada vegada s’han obtingut resultats diferents. Ja que científicament no es pot determinar un punt objectiu i definitiu, les creences populars seguiran intentant donar respostes vàlides per als diversos propòsits pràctics .

Quina és la superfície de les Illes Balears?

Superfície de les Illes Balears (Ha)

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Cabrera

 Illa

361.919,02 69.181,35 56.843,78 8.038,39 1.142,00

 Illots

335,47 290,68 332,64 211,40 164,33

 Total

362.254,48 69.472,02 57.176,41 8.249,79 1.306,33

Font: SITIBSA

La mesura s’ha pres utilitzant la línia de costa del Mapa Topogràfic de les Illes Balears escala 1:5.000 (MTIB5) de l’any 2006 per a les illes de Mallorca i Cabrera i de l’any 2002 per a Menorca, Eivissa i Formentera.

Quina és la longitud de costa de les Illes Balears?

Longitud de línea de costa (Km)

 Illes   Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Cabrera

 1.723,45

783,05 432,51 334,04 115,20 58.65

Font: SITIBSA

La línia de costa és la corresponent al Mapa Topogràfic de les Illes Balears escala 1:5.000 (MTIB5) de l’any 2006 per a les illes de Mallorca i Cabrera i de l’any 2002 per a Menorca, Eivissa i Formentera. El càlcul per a cada illa inclou la longitud de costa dels seus illots.

Quin són els punts extrems de l'arxipèlag de les Illes Balears?

Coordenades geogràfiques dels punts extrems de l’arxipèlag de les Illes Balears (incloent illots, farallons i roques emergides)

 Punt

Àmbit geogràfic

Topònim

Latitud

Longitud

 Nord

Illa des Porros (Menorca) Cap del Nord 40º 5' 40.48"N 4º 4' 31.73"E

 Sud

Formentera Cap de Barbaria 38º 38' 25.39"N 1º 23' 18.79"E

 Est

Menorca Punta de s'Esperó 39º 52' 37.68" N 4º 19' 40.83"E

 Oest

Esculls d’en Ramon na Plana (Illes Bledes, Eivissa) 38º 58' 43.48" N 1º 9' 25.15"E

Font: SITIBSA

Coordenades geogràfiques dels punts extrems de l’arxipèlag de les Illes Balears (sense incloure illots, farallons i roques emergides).

 Punt

Àmbit geogràfic

Topònim

Latitud

Longitud

 Nord

Illa des Porros (Menorca) Llosa dels Aucellers 40º 5' 22.42"N 4º 5' 27.38" E

 Sud

Formentera Cap de Barbaria 38º 38' 25.39"N 1º 23' 18.79"E

 Est

Menorca Punta de s'Esperó 39º 52' 37.68" N 4º 19' 40.83"E

 Oest

Eivissa Pedral d’en Guixa 38º 54' 6.78" N 1º 12' 47.76"E

Font: SITIBSA

La mesura s’ha pres en el Mapa Topogràfic de les Illes Balears escala 1:5.000 (MTIB5) de l’any 2010 per a les illes de Mallorca i Cabrera i de l’any 2008 per a Menorca, Eivissa i Formentera, sistema de referència ETRS 89, el•lipsoide GRS80, origen de longituds Greenwich.