SITIBSA

 

Avís Legal

1. Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears(SITIBSA) en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa que:

 La seva denominació social és Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears

  • El seu CIF és Q0700675B.
  • El seu domicili social està ubicat a Avda. Alexandre Rosselló nº 13-b 1er, 07002 Palma de Mallorca.
  • La seva adreça de correu electrònic per aquesta pàgina d'Internet és: sitibsa@sitibsa.com
  • Està inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca.

2. SITIBSA informa que el web www.sitibsa.com té per objectiu facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que l'empresa realitza i els productes i serveis que comercialitza.

3. Els drets de propietat intel.lectual del web sitibsa.com y dels distints elements en ell continguts són titularitat de Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears i/o del Govern de les Illes Balears. Correspon a aquestes entitats l'exercici exclusiu dels seus drets d'explotació, en qualsevol forma.

4. SITIBSA, en conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa que la desenvolupa, garantitza la confidencialitat de les dadess facilitades pels seus clients.

5. Política de Privacitat i Protecció de Dades. SITIBSA garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, en conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa que la desenvolupa, el client és informat i dona el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades en els arxius automatitzats existents a SITIBSA i per al seu tractament automatitzat. Aquests arxius únicament seran utilitzats amb caràcter intern per al registre contable i fiscal, sense finalitats comercials. SITIBSA garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a garantir el tractament confidencial de les dades i informa sobre la possibilitat d'exercir, d'acord amb la normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició.

6. SITIBSA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

7. SITIBSA no garanteix la inexistència d'errors en el accés al seu web, ni en els seus continguts, ni que el web estigui actualitzat, tot i que dedicarà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

8. Tant l'accés a aquest web com l'ús que se pugui fer de la informació en ell continguda és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. SITIBSA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar de l'accés o ús de la informació.

9. SITIBSA no assumeix cap responsabilitat derivada de la conexió o continguts dels enllaços a tercers als que es pugui fer referència a la nostra web.

10. SITIBSA és titular dels drets de propietat intel.lectual i industrial dels productes i serveis que comercialitza, quedant prohibida tota reproducció total o parcial si no ha estat autoritzada per l'entitat Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears o per el Govern de les Illes Balears.

11. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, i la possible lesió dels drets de propietat industrial o intel.lectual de SITIBSA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. SITIBSA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), als arxius o als documents emmagetzamemats en ell, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la conexió als serveis i continguts de la web sitibsa.com, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

13. L.O. 15/1999 (LOPD): Se li informa que en la present pàgina web únicament es recull l'adreça IP de l'equip des del qual vostè es connecta amb l'exclusiva finalitat de permetre aquesta connexió. En cas que vostè es posi en contacte amb Sitibsa mitjançant l'adreça de correu electrònic indicada en la Web per a tal fi, se li indica que les seves dades personals seran incorporats a un fitxer de la responsabilitat dels SERVEI D'INFORMACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS, per atendre la seva consulta i el manteniment de les comunicacions recíproques en relació amb les seves activitats. En qualsevol cas vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, per escrit acompanyat d'una còpia del seu D.N.I. i dirigit a Avda. Alexandre Rosselló, nº 13 B - 1º, 07002 Palma de Mallorca.