SITIBSA

 

capsalera..png

JORNADA TÈCNICA

logo_MUIB_senzill.png

MAPA URBANÍSTIC DE LES ILLES BALEARS I NORMES TÈCNIQUES DE PLANEJAMENT

Dijous 27 de novembre de 2014

Possibilitat d'assistència presencial o via web

Auditòrium del Centre empresarial Son Espanyol. Fundació Bit
c/ Laura Bassi. Parc Bit - Palma

DOCUMENTACIÓ

 •  BLOC 1

"Procés de creació i producció del Mapa Urbanístic de les Illes Balears"

"Visor del MUIB i aplicació web de consulta"

"Anàlisi i estudis potencials per a l'explotació del MUIB"

Sr. Joan Josep Alorda, Cap unitat SIG-TIC de SITIBSA

Sr. Tomeu Alcover Genovard, tècnic SIG de SITIBSA

 1. Presentació: Procés de creació i producció del MUIB
 2. Presentació: Visor_AplicacioGestio.xpsVisor_AplicacioGestio.xps
 3. Presentació: Model de dades del MUIB
 4. Presentació: Serveis web de mapa estàndards del MUIB
 5. Presentació: El MUIB, un projecte Participat
 • BLOC 2

Presentació: "Criteris urbanístics d'interpretació i metodologia per a la realització del MUIB"
Sr. Jose Francisco Reynés Sancho, arquitecte de la Direcció General d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears

"Cas pràctic. Revisió de les NNSS de Puigpunyent"
Sr. Antoni Pons Esteve. Geògraf del GAAT

PRESENTACIO.pdfPRESENTACIO.pdf

Presentació:"Les futures Normes Tècniques de Planejament"

Sr. Jose Francisco Reynés Sancho, arquitecte de la Direcció General d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears

MUIB-NTP.xpsMUIB-NTP.xps

PROGRAMA

 • 9.00 h Recepció i acreditació dels assistents
 • 9.30 h Inaguració de la Jornada

Hble Sr. Gabriel Company Bauzá, Conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori

 • 9.45 h BLOC 1

"Procés de creació i producció del Mapa Urbanístic de les Illes Balears"
Sr. Joan Josep Alorda, Cap unitat SIG-TIC de SITIBSA

"Visor del MUIB i aplicació web de consulta"
Sr. Tomeu Alcover Genovard, tècnic SIG de SITIBSA

"Anàlisi i estudis potencials per a l'explotació del MUIB"
Sr. Joan Josep Alorda, Cap unitat SIG-TIC de SITIBSA

Torn de preguntes

 • 11.15 h Pausa i cafè
 • 11.45 h BLOC 2

"Criteris urbanístics d'interpretació i metodologia per a la realització del MUIB"
Sr. Jose Francisco Reynés Sancho, arquitecte de la Direcció General d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears

"Cas pràctic. Revisió de les NNSS de Puigpunyent"
Sr. Antoni Pons Esteve. Geògraf del GAAT

"Les futures Normes Tècniques de Planejament"
Sr. Jose Francisco Reynés Sancho, arquitecte de la Direcció General d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears

Torn de preguntes i debat

 • 13.30 h Clausura de la Jornada

Sr. Joan Mesquida Sampol, Director General d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears

ORGANITZA:

 

Logo de la Direcció General d'Ordenació del Territori sitibsa_sinserveis_1100px.jpg