SITIBSA

 

GESTIÓ I SEGUIMENT

 

El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) contribueix a l’assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

 

Objectiu temàtic 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes  (Objectiu específic 2.3.1: promoure l’alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps).

 

  1. Contracte de prestació de serveis tecnològics per al desenvolupament del Nomenclator Geogràfic de les Illes Balears (NGIB) i el Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB)

 

Estat de tramitació del contracte: finalitzat

 

Preu d’adjudicació:

 

  • Lot 1 NGIB: 35.997,50 euros (IVA inclòs)
  • Lot 2 VUIB: 45.133,00 euros (IVA inclòs)

 

Tota aquesta acció ha estat desenvolupada amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tal com es contempla al Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.