Torna

Servei de Formació

 

Convocatòria Formació Sanitària Especialitzada 2022-2023

Guies Tipus i itineraris formatius de les Unitats Docents de les Illes Balears

Unitats Docents de Mallorca

go.gif Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Hospital Universitari Son Espases
go.gif Hospital de Manacor

Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària

go.gif Guia i itineraris formatius

Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia de les Illes Balears

go.gif Guia formativa comare
go.gif Itinerari comare Hospital Universitari Son Espases
go.gif Itinerari comare Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Itinerari comare Hospital de Manacor
go.gif Itinerari comare Hospital d'Inca
go.gif Itinerari comare Hospital General Mateu Orfila
go.gif Itinerari comare Hospital Can Misses

Unitats Docents d'Eivissa

go.gifGuia formativa de la unitat docent multiprofessional d'Atenció familiar i comunitària d'Eivissa i Formentera
go.gifGuia formativa de la unitat docent de l'Hospital Can Misses

Unitat Docent de Salut Mental de les Illes Balears

go.gif Guia formativa Psiquiatria (UDMSM-IB)
go.gif Guia formativa Psiquiatria especialitat infància i adolescència (UDMSM-IB)
go.gif Itinerari formatiu A - MIR PSQ Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Itinerari formatiu B - MIR PSQ Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Itinerari formatiu MIR PSQ Hospital Universitari Son Espases
go.gif Guia Psicologia clínica
go.gif Itinerari formatiu residents Psicologia Clínica Hospital Universitari Son Espases
go.gif Itinerari formatiu residents Psicologia Clínica Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Guia Infermeria salut mental
go.gif Itinerari formatiu Infermeria Hospital Universitari Son Espases
go.gif Itinerari formatiu Infermeria Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Itinerari formatiu Infermeria Hospital de Manacor
go.gif Itinerari formatiu Infermeria Hospital Comarcal d'Inca

Unitats docents de Menorca

go.gif Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Menorca
go.gif Itinerari formatiu UD MFiC Menorca

Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de les Illes Balears

go.gif Guia formativa tipus Pediatria
go.gif Itinerari formatiu Pediatria - Hospital Universitari Son Espases i Hospital Universitari Son Llàtzer
go.gif Guia formativa tipus Infermeria Pediàtrica
go.gif Itinerari formatiu Infermeria Pediàtrica - Hospital Universitari Son Espases - Hospital Universitari Son Llàtzer

Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de les Illes Balears

go.gif Guia formativa Tipus de Medicina del Treball
go.gif Guia formativa Tipus d'Infermeria del Treball

Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria de les Illes Balears

go.gif Itinerari formatiu MIR

go.gif Itinerari formatiu EIR