Torna

Servei de Formació

Servei de Formació


Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Conselleria de Salut

Carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma

Telèfon: 971 17 73 83 FAX: 971 17 95 52

iconocorreo.gif formacio@dgaval.caib.es