Volver

Servicio de Educación Ambiental

Subvenciones a centros educativos no universitarios de las Illes Balears para actividades de educación ambiental

Convocatoria 2022

Enllaça a la seu electrònica

Publicació de la convocatòria al BOIB


Impresos per a descàrrega:

- Imprès 1. Sol·licitud.  Imprès 1 (PDF)Imprès 1 (LibreOffice)

- Imprès 2. Declaració d'altres subvencions.  Imprès 2 (PDF)Imprès 2 (LibreOffice)

- Imprès 3. Declaració de dades bancàries.  Imprès 3 (PDF)

- Imprès 4. Compte justificatiu.  Imprès 4 (Excel)

- Imprès 5. Declaració de l'aportació de justificants a altres subvencions.  Imprès 5 (LibreOffice)

- Model de certificat per a la justificació.  Model certificat (LibreOffice)

Enllaç al logotip que s'ha d'utilitzar a l'efecte de publicitat

Enllaç a la llista de concessions (Base de Datos Nacional de Subvenciones)


Per consultes i més informació us podeu adreçar a: pia@dgqal.caib.es