Servei de Comunitat Educativa

 

Convocatòria Ajuts de Menjador

 

Aquí trobareu la convocatòria dels Ajuts de Menjador i tota la documentació

 

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2612125