Servei de Comunitat Educativa

 

Tasques fi de curs

Per tal de facilitar la feina al centres educatius hem recollit totes aquelles tasques i/o documents que des dels centres ens heu d'enviar al Servei de Comunitat Educativa.

 

Ajuts de Menjador

  • Dels ajuts de menjador del curs 2016-2017 s'ha d'enviar els rebuts segons els annexos següents:

ANNEX 3 i 4 - Rebuts dels ajuts.pdfANNEX 3 i 4 - Rebuts dels ajuts.pdf 

  • Dels ajuts de menjador del curs 2017-2018 s'ha d'enviar abans del 15 de juliol l'acta del Consell Escolar on ha de constar:
  1. La relació, per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret a rebre l’ajut, amb la puntuació corresponent.
  2. La relació, per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin. 

Transport Escolar (només centres públics)

 

Les famílies han d'emplenar l'imprés de sol·licitud de transport escolar i entregar-ho al centre. És important destacar a les famílies el compromís de fer com a mínim ús del servei un 70% dels trajectes. Els centres no heu d''intorduïr els usuaris al GESTIB fins que ús avisem.

Annex 1 Sollicitud TE obligatoris.docxAnnex 1 Sollicitud TE obligatoris.docx

Annex 2 Sollicitud TE provisionals.docxAnnex 2 Sollicitud TE provisionals.docx

 

Els centres també han de presentar el més aviat possible les sol·licituds de noves aturades.

 

Escola Matinera (només centres públics)

  • S'ha d'enviar la sol·licitud d'escola matinera

Annex 1 SOL·LICITUD 2016-2017.docAnnex 1 SOL·LICITUD

  • Aquells centres que obren l'escola matinera per primera vegada també han d'enviar el projecte de l'escola matinera.
  • S'ha d'enviar la memòria de l'escola matinera al Servei de Comunitat Educativa.
  • La mitjana d'usuaris de l'escola matinera s'ha d'introduïr al GESTIB en la pestanya de centre.

Fons d'Emergència Social (només centres públics)

S'ha d'enviar la memòria justificativa del programa i copia de l'informe comptable del Programa Fons Escolar d'Emergència social del programa ECOIB una vegada gastats tots els fons assignats a aquest programa pel curs 2016-2017

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA FES.docMEMÒRIA JUSTIFICATIVA FES.doc

 

Voluntariat Educatiu (només centres públics)

Els centres que han tengut voluntaris educatius al llarg del curs 2015-2016 han d'enviar la següent documentació:

ANNEX 6.pdfANNEX 6.pdf

ANNEX V-a APIMA.pdfANNEX V-a APIMA.pdf

ANNEX V-b CENTRE.pdfANNEX V-b CENTRE.pdf