Torna

Servei de Comunitat Educativa

TASQUES D'INICI DE CURS 2018-19


A fi de facilitar als centres docents les tasques d'inici de curs dels serveis complementaris, vos hem preparat un recull dels documents que ens heu d'enviar i de les dades que heu d'introduir al GESTIB durant les primeres setmanes del nou curs escolar.

Podreu trobar les instruccions que fan referència als serveis complementaris en aquest enllaç.

Secció de beques

Ja s'han convocat les ajudes del MECD. Els terminis de sol·licitud són:

Ajudes de menjador

El dia 3 de setembre heu d'imprimir i penjar al tauló d'anuncis del vostre centre les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les ajudes de menjador de 2018-19.

Hem observat que hi ha alumnes que han quedat exclosos per introducció incorrecta de les seves dades al Gestib. Revisau si algun dels vostres alumnes es troba en aquest cas i introduiu la reclamació, si disposau dels documents acreditatius.

Les famílies tenen fins dia 23 de setembre per presentar-vos les reclamacions.

El Gestib estarà obert per introduir reclamacions fins el dia 26 de setembre.

Escola matinera i menjador escolar

Abans de l'inici de curs el consell escolar ha d'haver aprovat el preu diari del menú, d'acord amb les Instruccions del director general d'Innovació i Comunitat Educativa (BOIB núm. 33 de 15 de març de 2018).

Gestib 2018-19: Abans del 30 de setembre, complimentar les dades referides al servei de menjador (2018-19) i escola matinera (2018-19), la pestanya Centre > Fitxa centre > Menj/AE.

Gestib 2017-18: Revisar les dades corresponents als docents responsables del menjador i els que feren tasques d'atenció a l'alumnat en horari de menjador i escola matinera durant el curs 2017-18. Recordau que perquè aquests docents puguin cobrar les gratificacions, és necessari que les seves dades estiguin introduïdes abans del 30 de setembre.

Transport escolar

Coordinau-vos amb l'empresa de transport i la coordinadora dels acompanyants per concretar els horaris, nombre d'usuaris de cada ruta i places disponibles a cada bus, intercanvi de llistats mensuals de control d'assistència, normes i altres aspectes que considereu importants per al bon funcionament del servei.

Introducció de dades dels usuaris al Gestib:

12 de setembre:

Lliurar els carnets de transport escolar dels usuaris obligatoris que havien presentat la seva sol·licitud el mes de juny passat.

Lliurar les llistes de control d'assistència del mes de setembre als acompanyants i transportista.

Els alumnes d'estudis obligatoris que s'han matriculat el mes de setembre disposen de 10 dies per presentar la sol·licitud de transport escolar.

Annex 1_Sol·licitud de transport escolar.docAnnex 1_Sol·licitud de transport escolar.doc        Annex 3_Sol·licitud de transport escolar adaptat.docAnnex 3_Sol·licitud de transport escolar adaptat.doc

28 de setembre:

Actualitzar les llistes de control d'assistència.

Una vegada col·locats els alumnes d'estudis obligatoris, en cas que quedin places disponibles, es poden adjudicar provisionalment a alumnes d'ensenyaments no obligatoris, als quals se'ls lliurarà el corresponent carnet provisional de transport.

Annex 2_Sol·licitud de transport escolar provisional.docAnnex 2_Sol·licitud de transport escolar provisional.doc

Mensualment:

Intercanvi de llistes de control d'assistència entre el centre i els acompanyants. Els centres han de guardar les llistes complimentades per si és necessària la seva consulta.

Actualització de llistes: altes i baixes. Donar de baixa l'alumnat que no compleix amb una assistència mínima del 70% dels trajectes.

Abans del dia 5 de cada mes

Introduir al GESTIB la conformitat amb el servei prestat per l'empresa transportista (NO la d'acompanyants). Teniu en compte que la NO CONFORMITAT s'ha de reservar per a casos extrems. Les incidències ordinàries s'han d'enregistrar al requadre "Observacions" perquè el Servei de Comunitat educativa les avalui i decideixi si imposar una penalització a l'empresa.

També ens podeu fer arribar les incidències (per causa del transportista o dels acompanyants) per correu electrònic a l'adreça sce@dgice.caib.es o per correu postal.

Annex 5_REGISTRE D’INCIDÈNCIES.docAnnex 5_REGISTRE D’INCIDÈNCIES.doc

En conèixer les dates dels dies no lectius del centre i les festes locals, comunicau-les als transportistes i acompanyants.

Fons Escolar d'Emergència Social

Enviar la sol·licitud per participar en el FEES abans del 20 d'octubre, al Servei de Comunitat Educativa (sce@dgice.caib.es)

Annex I-Sol·licitud FEES.docAnnex I-Sol·licitud FEES.doc

Voluntariat Educatiu

Recollir l'annex 2 de compromis i la documentació dels voluntaris.

Annex 2 Compromís VolEd.docAnnex 2 Compromís VolEd.doc

Abans del 30 d'octubre:

  1. Aprovació per part del consell escolar de la relació de voluntaris educatius que prestaran servei en el centre.
  2. Introduir al Gestib les dades referides a aquestes persones i lliurar-los el carnet de voluntari educatiu.
  3. Remetre l'annex 3 al Servei de Comunitat Educativa (sce@dgice.caib.es).

Annex 3_Relació de voluntaris.docAnnex 3_Relació de voluntaris.doc

Si durant el curs escolar s'afegeixen nous voluntaris, s'han de repetir les mateixes passes.

Eleccions per a la renovació dels consells escolars

Durant la primera quinzena de setembre es publicaran les instruccions i calendari per a les eleccions al consell escolar.

Enguany, com a novetat, els centres que renovin els membres d'aquest órgan, hauran d'introduir obligatòriament al GESTIB la configuració del seu consell escolar, candidats i resultats de les eleccions.