Torna

Servei de Comunitat Educativa

Renovació dels consells escolars dels centres docents públics i privats concertats del curs 2018-19.

1 Carta d'avís d'inici d'eleccions i instruccions 2018-19

2 Instruccions per a la renovació

3 Composició Consells Escolars 2018-19 (Annex I)

4 Calendari 2018-19 (Annex II)

5 Centres que han de renovar 2018 (actualitzat 27/09/18)

6 GestIB_ConsellsEscolars_Manual (actualitzat 24/09/18)