Torna

Servei de Comunitat Educativa

Aquí podeu descarregar el model de sol·licitud pels ajuts individuals de menjador per al curs 2016-2017. Aquest imprés s'ha d'entregar al centre cumplimentat i acompanyat de la documentació pertinent.

 

ANNEX_1_Sol_licitud.pdfSol·licitud.pdf

 

Podeu trobar més informació a la resolució de convocatòria a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816