Torna

Servei de Comunitat Educativa

Manual Gestib

 

Aquest manual està enfocat a facilitar la tramitació dels ajuts de menjador ens els centres educatius.

 

Manual Gestió ajudes de Menjador.pdfManual Gestió ajudes de Menjador