Torna

Servei de Comunitat Educativa

Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per als centres IES Isidor Macabich i IES Blanca Dona, zona 4 (Eivissa Sud):http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10494/580682/anunci-de-licitacio-per-la-contractacio-del-servei
 
Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per als centres IES Son Pacs, IES Madina Mayurqa, IES Joan Mª Thomàs i IES Sant Marçal, Zona 1-Mallorca (Palma, Calvià i Marratxí): http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10494/580684/anunci-de-licitacio-per-la-contractacio-del-servei