Torna

Servei de Comunitat Educativa

Renovació Consells Escolar 2016-2017

 

Aquesta convocatòria afecta:

  1. Els centres que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l'any 2014 (curs escolar 2014/2015).
  2. Els centres de nova creació.
  3. Els centres de nova creació que només duen un any de funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar.
  4. Els centres que no tenen cap representant d'un sector del consell escolar i no disposen de substituts.
  5. Els centres que per algun motiu no renovaren quan els hi tocava.

A més, hi podeu trobar un recull d'informació d'aquesta Direcció General que tot seguit us relacionam:

 

01 CARTA CENTRES.pdf01 CARTA CENTRES.pdf

02 INSTRUCCIONS RENOVACIO CONSELLS ESCOLARS.pdf02 INSTRUCCIONS RENOVACIO CONSELLS ESCOLARS.pdf

03 Annex I Composició Consells Escolars.pdf03 Annex I Composició Consells Escolars.pdf (RECTIFICAT)

04 Annex II Calendari 2016-17.pdf04 Annex II Calendari 2016-17.pdf

05 Annex III Resultats de les eleccions centres públics.doc05 Annex III Resultats de les eleccions centres públics.doc

06 Annex IV Resultats de les eleccions centres concertats.doc06 Annex IV Resultats de les eleccions centres concertats.doc

07 Annex V Resum de normativa aplicable.pdf07 Annex V Resum de normativa aplicable.pdf

08 Relacio centres eleccions 16-17.pdf08 Relacio centres eleccions 16-17.pdf (rectificat 20/09/2016)


 

Una vegada que hagi finalitzat el procés electoral i s'hagi constituït el nou Consell Escolar, heu d'enviar les actes de les eleccions i l'annex III o IV (segons el tipus de centre) degudament emplenades a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa (al C/d'Alfons el Magnànim, 29, 4a planta 07004 Palma, o al fax 971176958)