Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Publicació 2014 

 

Índex de taules i gràfiques

1. Distribució general de terres         

                                 

Taula 1-1. Distribució general de terres a les Illes Balears.

Taula 1-2. Distribució general de terres i SAU per illes.

Figura 1-1. Distribució general de terres.

Figura 1-2. Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).

 

2. Producció agrària         

                                                   

Taula 2-1. Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius.

Taula 2-2. Superfícies i produccions d’hortalissa.

Taula 2-3. Superfícies i produccions de fruita.

Taula 2-4. Superfícies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.

Taula 2-5. Superfícies i produccions del cultiu de l’olivera.

Taula 2-6. Superfícies de vinya i produccions de vi.

Taula 2-7. Cultius llenyosos: Superfície en plantació regular, superfície en producció i superfície abandonada, d’autoconsum o sense producció. Illes Balears.

Taula 2-8. Superfícies i produccions per tipus de cultius herbacis extensius i per illes.

Taula 2-9. Superfícies i produccions d’hortalissa per illes.

Taula 2-10. Superfícies i produccions de fruita per illes.

Taula 2-11. Superfícies i produccions d’altres cultius per illes.

Taula 2-12. Superfícies i produccions del cultiu de l’olivera per illes.

Taula 2-13. Superfícies i produccions de la vinya per illes.

Figura 2-1. Superfície dels cultius.

Taula 2-14. Cens ramaders de les Illes Balears.

Taula 2-15. Cens ramader de Mallorca.

Taula 2-16. Cens ramader de Menorca.

Taula 2-17. Cens ramader d’Eivissa.

Taula 2-18. Cens ramader de Formentera.

Taula 2-19. Resum censos ramaders de les Illes Balears.

Taula 2-20. Ramat sacrificat en escorxadors a Illes Balears.

Taula 2-21. Productes ramaders de les Illes Balears.

Taula 2-22. Ramat sacrificat en escorxadors per illes.

Figura 2-2. Tones de ramat sacrificat per espècie.

Taula 2-23. Productes ramaders per illes.

Taula 2-24. Unitats ramaderes (UGM) per espècie i tipologia.

Taula 2-25. Factor agroambiental: Nitrogen d’origen ramader per hectàrea de SAU i any.

Figura 2-3. Factor Agroambiental i Aportació Màxima Permesa.

Taula 2-26. Nombre d'expedients de la Secció de Defensa del Patrimoni Forestal.

Taula 2-27. Aprofitament dels recursos forestals. Illes Balears.

Taula 2-28. Aprofitament dels recursos forestals. Mallorca.

Taula 2-29. Aprofitament dels recursos forestals. Menorca.

Taula 2-30. Aprofitament dels recursos forestals. Eivissa.

Taula 2-31. Aprofitament dels recursos forestals. Formentera.

Taula 2-32. Usos de l'aigua per illes i procedència.

Taula 2-33. Dotacions d’aigua per a reguius per tipus de cultiu i per zones. Mallorca.

Taula 2-34. Dotacions d'aigua per a reguius per tipus de cultiu i per zones. Menorca.

Taula 2-35. Dotacions d'aigua per a reguius per tipus de cultiu i per zones. Eivissa i Formentera.

Taula 2-36. Dotacions ramaderes per illes.


3. Transformació i comercialització                                 

 

Taula 3-1. Produccions de vi amb denominació de qualitat.

Figura 3-1. Evolució de la superfície de vinya amb denominació de qualitat .

Taula 3-2. Comercialització de vi amb denominació de qualitat.

Taula 3-3. Mercats de comercialització de vi amb denominació.

Taula 3-4. Elaboració i comercialització de formatges amb

denominació d'origen "Mahón-Menorca".

Taula 3-5. Mercats de comercialització de formatges amb

denominació d'origen.

Taula 3-6. Elaboració i comercialització d'olis d'oliva amb

denominació d'origen.

Taula 3-7. Mercats de comercialització d'olis d'oliva amb

denominació d'origen.

Taula 3-8. Elaboració i comercialització de sobrassada amb

denominació d'origen.

Taula 3-9. Mercats de comercialització de sobrassada amb

denominació d'origen.

Taula 3-10. Elaboració i comercialització de ginebra amb

denominació d'origen.

Taula 3-11. Mercats de comercialització de ginebra amb denominació

d'origen.

Taula 3-12. Elaboració i  comercialització de licor d'herbes amb

denominació d'origen. Mallorca.

Taula 3-13. Elaboració i  comercialització de licor d'herbes amb

denominació d'origen per tipus. Mallorca.

Taula 3-14. Mercats de comercialització de licor d'herbes amb

denominació d'origen. Mallorca.

Taula 3-15. Elaboració i comercialització de licor d'herbes amb

denominació d'origen. Eivissa.

Taula 3-16. Mercats de comercialització de licor d'herbes amb

denominació d'origen. Eivissa.

Taula 3-17. Elaboració i comercialització de licor amb denominació

"Palo de Mallorca".

Taula 3-18. Mercats de comercialització de licor amb denominació

"Palo de Mallorca".

Taula 3-19. Producció i comercialització de carn de porc amb

denominació "Porc Mallorquí Selecte".4. Economia                                                                       

 

Taula 4-1. Produccions agrícoles de les Illes Balears.

Taula 4-2. Produccions agrícoles de les Illes Balears per illes.

Figura 4-1. Valoració de la producció agrícola a les Illes Balears .

Taula 4-3. Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.

Taula 4-4. Valoració de la producció de carn per illes.

Taula 4-5. Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.

Taula 4-6. Valoració de la producció ramadera total per illes.

Figura 4-2. Valoració de la producció ramadera a les Illes Balears.

Taula 4-7. Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.

Figura 4-3. Distribució de la valoració de la producció per subsectors de les Illes Balears i per illes.

Taula 4-8. Consum de fertilitzants.

Taula 4-9. Consum d’aliments concentrats.

Taula 4-10. Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.

 

5. Treball                                                                           

 

Taula 5-1. Treballadors afiliats a la Seguritat Social per illa,

activitat econòmica i règim.

Taula 5-2. Enquesta de Població Activa.

Taula 5-3. Taula d’UTA’s agrícoles i ramaderes.

 

6. Pesca i aqüicultura                                                        

 

Taula 6-1. Producció pesquera per tipus de producte.

Taula 6-2. Captures de mol·luscs.

Taula 6-3. Captures de crustacis.

Taula 6-4. Captures de peix.

Taula 6-5. Captures per grups de productes i per illes.

Taula 6-6. Captures de mol·luscs per illes.

Taula 6-7. Captures de crustacis per illes.

Taula 6-8.Captures de peixos per illes.

Figura 6-1. Distribució de les captures per grups a les Illes Balears.

Taula 6-9. Producció aqüícola a les Illes Balears.

Taula 6-10. Producció aqüícola per illes.

Taula 6-11. Nombre d’embarcacions per confraria i per tipus d’embarcació.

Taula 6-12. Nombre de tripulants per confraria i tipus d’embarcació.

 

7. Dades agroclimàtiques                                                 

 

Taula 7-1. Precipitacions  a les estacions agroclimàtiques SIAR.

Taula 7-2. Temperatures a les estacions agroclimàtiques SIAR.

Taula 7-3. Històric de temperatura a les estacions agroclimàtiques SIAR (2006-2014).

Taula 7-4. Històric de precipitacions a les estacions agroclimàtiques SIAR (2006-2014).

Figura 7-1. Precipitacions i temperatures mitjanes a les estacions agroclimàtiques SIAR de les Illes Balears.