Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

1. DISTRIBUCIÓ GENERAL de TERRES

Taula 1-1.pdf Taula 1-1.pdf  Distribució general de terres a les Illes Baleares

Taula 1-2.pdf Taula 1-2.pdf  Distribució general de terres per illes

Figura 1-1.pdf Figura 1-1.pdf Distribució general de terres a les Illes Baleares

Figura 1-2.pdf Figura 1-2.pdf Distribució de la superficie agrària útil (SAU)

2. L'AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

Taula 2-1.pdf Taula 2-1.pdf Superficies i produccions dels cultius herbacis extensius

Taula 2-2.pdf Taula 2-2.pdf Superficies i produccions d'hortalissa i patata

Taula 2-3.pdf Taula 2-3.pdf Supercies i produccions de fruita

Taula 2-4.pdf Taula 2-4.pdf Superficies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius

Taula 2-5.pdf Taula 2-5.pdf Superficies i produccions del cultiu de l'olivera

Taula 2-6.pdf Taula 2-6.pdf Superficies de vinya i producció de vi 

Taula 2-7.pdf Taula 2-7.pdf Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular i superficie en producció

2.2 Superficies i produccions per illes

Taula 2-8.pdf Taula 2-8.pdf Superfície i produccions del cultius herbacis extensisus per illes

Taula 2-9.pdf Taula 2-9.pdf Superfícies i produccions d'hortalissa i patata per illes

Taula 2-10.pdf Taula 2-10.pdf Superfícies i produccions de fruita per illes

Taula 2-11.pdf Taula 2-11.pdf Superfïcies i produccions d'altres cultius per illes

Taula 2-12.pdf Taula 2-12.pdf Superfícies i produccions de l'olivera per illes

Taula 2-13.pdf Taula 2-13.pdf Superfícies i produccions de la vinya per illes

Figura 2-1.pdf Figura 2-1.pdf Distribució de la superfície dels cultius (%)  

3. LA RAMADERIA

3.1. Censos Ramaders 

Taula 3.1.pdf Taula 3.1.pdf Cens ramader de les Illes Balears

Taula 3.2.pdf Taula 3.2.pdf Cens ramader de Mallorca

Taula 3.3.pdf Taula 3.3.pdf Cens ramader de Menorca

Taula 3.4.pdf Taula 3.4.pdf Cens ramader d'Eivissa

Taula 3.5.pdf Taula 3.5.pdf Cens ramader de Formentera

Taula 3.6.pdf Taula 3.6.pdf Resumen cens ramader de les Illes Balears

3.2. Produccions Ramaderes a les Illes Baleares

Taula 3.7..pdf Taula 3.7.pdf Ramat sacrificat en escorxadors a les Illes Balears.

Taula 3.8..pdf Taula 3.8.pdf Productes ramaders a les Illes Balears.

3.3. Produccions ramaderes per illes

Taula 3.9.pdf Taula 3.9.pdf   Ramat sacrificat en escorxadors per illes.

Figura 3-1.pdf Figura 3-1.pdf Tones de ramat sacrificat per espècie.

Taula 3.10.pdf Taula 3.10.pdf Productes ramaders per illes.

4. ECONOMIA

4.1. Economia Agrària: L'Agricultura

Taula 4-1..pdf Taula 4-1.pdf  Produccions agrícoles de les Illes Baleares

Taula 4-2..pdf Taula 4-2.pdf  Producicons agricoles per illes

Figura 4-1..pdf Figura 4-1.pdf Valoració de la producció agrícola a les Illes Balears

4.2. Economia Agrària: La ramaderia

Taula 4-3.pdf Taula 4-3.pdf  Valoració de la producció de carn a les Illes Balears

Taula 4-4.pdf Taula 4-4.pdf  Valoració de la producció de carn per illes

Taula 4-5.pdf Taula 4-5.pdf  Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes

Taula 4-6.pdf Taula 4-6.pdf  Valoració de la producció ramdera a les Illes Balears

Figura 4-2.pdf Figura 4-2.pdf Valoració de la producció ramadera a les Illes Balears

4.3.  Resum 

Taula 4-7.pdf Taula 4-7.pdf  Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes

Figura 4-3.pdf Figura 4-3.pdf Distribució de la valoració de la producció per subsectors a les Illes Balears i per illes

Taula 4-10.pdf Taula 4-10.pdf Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes 

5. TREBALL

Taula 5.1.pdfTaula 5.1.pdf Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.

Taula 5.2.pdfTaula 5.2.pdf Enquesta de Població Activa.

Taula 5.3.pdfTaula 5.3.pdf UTA's agrícoles i ramaderes.

6. PESCA i AQÜICULTURA

                                                                                     
6.1. La pesca

Taula 6.1.pdf Taula 6.1.pdf Producció pesquera per tipus de producte.

Taula 6.2.pdf Taula 6.2.pdf Captures de mol·luscs.

Taula 6.3.pdf Taula 6.3.pdf Captures de crustacis.

Taula 6.4.pdf Taula 6.4.pdf Captures de peix.

Taula 6.5.pdf Taula 6.5.pdf Captures per grups de productes i per illes.

Taula 6.6.pdf Taula 6.6.pdf Captures de mol·luscs per illes.

Taula 6.7.pdf Taula 6.7.pdf Captures de crustacis per illes.

Taula 6.8.pdf Taula 6.8.pdf Captures de peixos per illes.

Figura 6-1..pdf Figura 6-1.pdf Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.

 

6.2. La aqüicultura

 

Taula 6.9.pdf Taula 6.9.pdf Producció aqüícola a les Illes Balears.

Taula 6.10.pdf Taula 6.10.pdf Producció aqüícola per illes.

 

6.3. La flota pesquera

 

Taula 6.11.pdf Taula 6.11.pdf Nombre d’embarcacions per confraria i per tipus d’embarcació.

Taula 6.12.pdf Taula 6.12.pdf Nombre de tripulants per confraria i tipus d’embarcació.