Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Publicació 2016


Índex de taules i gràfiques


1. Distribució general de terres


 Taula 1.1.pdf Taula 1.1 Distribució general de terres a les Illes Balears

 Taula 1.2.pdf Taula 1.2 Distribució general de terres i SAU per illes. 

 Figura 1.1.pdf Figura 1.1 Distibució general de terres per illes.

 Figura 1.2.pdf Figura 1.2 Distribució general de la Superfície Agrària Útil (SAU).

 

2. Agricultura


 Taula 2.1.pdf Taula 2.1.pdf Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius.

 Taula 2.2.pdf Taula 2.2.pdf Superfícies i produccions d'hortalissa.

 Taula 2.3.pdf Taula 2.3.pdf Superfícies i produccions de fruita.

 Taula 2.4.pdf Taula 2.4.pdf Superfícies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.

 Taula 2.5.pdf Taula 2.5.pdf Superfícies i produccions del cultiu de l'olivera.

 Taula 2.6.pdf Taula 2.6.pdf Superfícies de vinya i produccions de vi.

 Taula 2.7.pdf Taula 2.7.pdf Cultius llenyosos: Superfície en plantació regular, superfície en producció i superfície abandonada,                             d'autoconsum o sense producció. Illes Balears. 

 Taula 2.8.pdf Taula 2.8.pdf Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.

 Taula 2.9.pdf Taula 2.9.pdf Superfícies i produccions d'hortalissa per illes.

 Taula 2.10.pdf Taula 2.10.pdf Superfície en producció i produccions de fruita per illes.

 Taula 2.11.pdf Taula 2.11.pdf Superfícies i produccions d'altres cultius per illes.

 Taula 2.12.pdf Taula 2.12.pdf Superfícies i produccions del cultiu de l'olivera per illes.

 Taula 2.13.pdf Taula 2.13.pdf Superfícies i produccions de la vinya per illes.

 Figura 2.1.pdf Figura 2.1.pdf Superfície dels cultius.

 

3. Ramaderia


 Taula 3.1.pdf Taula 3.1.pdf Cens ramaders de les Illes Balears.

 Taula 3.2.pdf Taula 3.2.pdf Cens ramader de Mallorca.

 Taula 3.3.pdf Taula 3.3.pdf Cens ramader de Menorca.

 Taula 3.4.pdf Taula 3.4.pdf Cens ramader d'Eivissa.

 Taula 3.5.pdf Taula 3.5.pdf Cens ramader de Formentera.

 Taula 3.6.pdf Taula 3.6.pdf Resum censos ramaders de les Illes Balears.

 Taula 3.7.pdf Taula 3.7.pdf Ramat sacrificat en escorxadors a les Illes Balears.

 Taula 3.8.pdf Taula 3.8.pdf Productes ramaders de les Illes Balears.

 Taula 3.9.pdf Taula 3.9.pdf Ramat sacrificat en escorxadors per illes.

 

4. Economia


 Taula 4.1.pdf Taula 4.1.pdf Produccions agrícoles de les Illes Balears.

 Taula 4.2.pdf Taula 4.2.pdf Produccions agrícoles de les Illes Balears per illes.

 Figura 4.1.pdf Figura 4.1.pdf Valoració de la producció agrícola a les Illes Balears.

 Taula 4.3.pdf Taula 4.3.pdf Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.

 Taula 4.4.pdf Taula 4.4.pdf Valoració de la producció de carn per illes.

 Taula 4.5.pdf Taula 4.5.pdf Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera per illes.

 Taula 4.6.pdf Taula 4.6.pdf Valoració de la producció ramadera total per illes.

 Figura 4.2.pdf Figura 4.2.pdf Valoració de la producció ramadera a les Illes Balears.

 

 Taula 4.7.pdf Taula 4.7.pdf Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.

 Figura 4.3.pdf Figura 4.3.pdf Distribució de la valoració de la producció per subsectors de les Illes Balears i per illes.

 

 Taula 4.7.pdf Taula 4.7.pdf Consum de fertilitzants.

 Taula 4.9.pdf Taula 4.9.pdf Consum d'aliments concentrats.

 Taula 4.10.pdf Taula 4.10.pdf Taula resum dels principals paràmetres agraris per illes.

 

5. Treball


 Taula 5.1.pdf Taula 5.1.pdf Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.

 Taula 5.2.pdf Taula 5.2.pdf Enquesta de població activa.

 Taula 5.3.pdf Taula 5.3.pdf Taula d'UTA's agrícoles i ramaderes.

 

6. Pesca i aqüicultura


 Taula 6.1.pdf Taula 6.1.pdf Producció pesquera per tipus de producte.

 Taula 6.2.pdf Taula 6.2.pdf Captures de mol·luscs.

 Taula 6.3.pdf Taula 6.3.pdf Captures de crustacis.

 Taula 6.4.pdf Taula 6.4.pdf Captures de peix.

 Taula 6.5.pdf Taula 6.5.pdf Captures per grups de productes i per illes.

 Taula 6.6.pdf Taula 6.6.pdf Captures de mol·luscs per illes.

 Taula 6.7.pdf Taula 6.7.pdf Captures de crustacis per illes.

 Taula 6.8.pdf Taula 6.8.pdf Captures de peixos per illes.

 Figura 6.1.pdf Figura 6.1.pdf Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.

 Taula 6.9.pdf Taula 6.9.pdf  Producció aqüícola a les Illes Balears.

 Taula 6.10.pdf Taula 6.10.pdf Producció aqüícola per illes.

 Taula 6.11.pdf Taula 6.11.pdf Nombre d'embarcacions per confraria i per tipus d'embarcació.

 Taula 6.12.pdf Taula 6.12.pdf Nombre de tripulants per confraria i tipus d'embarcació.