Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera


Borsí de feina d'auxiliar agropecuari o auxiliar facultatiu e tècnic especialista de laboratori de l'àrea tècnica agrària


Borsí de feina de tècnic especialista de laboratori de l'àrea tècnica agrària


Borsí de feina de tècnic superior de l’àrea tècnica agrària (Mallorca) i de la delegació de Menorca.


SE64 Auxiliar administratiu a Menorca (procediment tancat)

 


LD3:  directiu professional adjunt a la gerència (procediment tancat)