Català | Castellano

 

Campanya de matances domiciliàries 2016 - 2017

Nota informativa matances domiciliàries

El sacrifici i el consum dels animals de l’espècie porcina destinats al consum privat i familiar constitueixen una tradició àmpliament arrelada en la nostra comunitat i mantenen un indubtable valor social i cultural.

És important tenir en compte que el sacrifici dels porcs per a l’autoconsum pot tenir conseqüències sanitàries negatives a causa de les zoonosis i les epizoòties que es poden transmetre, respectivament, a les persones i als animals, entre les quals cal destacar, per la transcendència i la magnitud dels efectes negatius, la triquinosi.

La triquinosi és una malaltia que es transmet a l’ésser humà quan es consumeix carn de porc infestat. Aquests animals no moren per la malaltia, ni tan sols manifesten símptomes; per això només es pot detectar amb una anàlisi específica de la carn. No obstant això, en els humans es produeix un quadre clínic greu que, fins i tot, pot ocasionar la mort.

Durant la campanya 2016-2017 s’utilitzarà una nova tècnica analítica per a la determinació de la triquina mitjançant el mètode de digestió de mostres col•lectives amb la utilització d’un agitador magnètic, ja que és el mètode més recomanable per a l’ús rutinari.

El motiu principal d’aquest canvi de tècnica analítica està motivat per la detecció per primera vegada a Espanya de Trichinella pseudoespiralis en una mostra de carn de porc senglar procedent de Catalunya. La característica principal d’aquesta espècie de Trichinella és que les larves no s’encapsulen en els músculs i, per tant, no es poden detectar mitjançant el mètode triquinoscòpic tradicional. A més, la normativa comunitària ja no recull l’opció d’utilitzar el mètode triquinoscòpic i recomana emprar altres mètodes analítics per garantir així la seguretat del consum de carn procedent d’animals sensibles a la triquina.

Finalment, la detecció per primera vegada a Espanya d’aquesta espècie posa de manifest la complexa epidemiologia d’aquest paràsit i la impossibilitat de considerar àrees o regions lliures de triquina, extrems subjectes a la normativa comunitària i a les normes internacionals de referència, i la necessitat que s’investigui la presència d’aquest paràsit en totes les carns d’espècies sensibles que es destinin al consum humà.

Per fer el control sanitari de la carn de porc, les persones interessades s’han de posar en contacte amb els veterinaris col•laboradors autoritzats per la Direcció General de Salut Pública i Participació que hagi designat l’ajuntament corresponent, els quals duran a terme la determinació d’aquest paràsit mitjançant tècniques analítiques que permeten detectar les espècies no encapsulades de Trichinella.

lazo_pdf.gif  Tríptic de la campanya 2016-17