Torna

Sanitat vegetal

 

Nou sistema de classificació, etiquetatge i envasat de productes fitosanitaris (CLP)

 

CLP és la nova legislació europea per a la classificació, etiquetatge i envasat dels productes químics, adoptada per la Unió Europea mitjançant el Reglament (CE) 1272/2008 i és el resultat d'una harmonització dels criteris a nivell mundial i d'una nova forma d'expressió de les característiques ja conegudes. Els productes mantenen la mateixa composició, propietats, condicions d'ús i eficàcia, però a causa de la implementació del CLP, les etiquetes dels productes fitosanitari van a portar nous pictogrames.
 
Durant un període de dos anys (des de l'1 juny 2015 fins al juny 1, 2017) van coexistir productes classificats, etiquetats i envasats d'acord amb la normativa anterior, Directiva 1999/45 / CEE (DPD), juntament amb productes reclassificats conforme al Reglament CLP. I a partir del 1 juliol 2017 només es podran comercialitzar productes etiquetats d'acord CLP.