Torna

Sanitat vegetal

La Gestió Integrada de Plagues a l'àmbit no agrari

Fora de l'àmbit agrari, també és obligatori contractar l'assessorament en GIP (BOE-A-2012-11605.pdf art. 46 RD1311/2012) quan es fan aplicacions de fitosanitaris dins determinades àrees verdes com les següents:

  • Espais utilitzats pel públic en general, compreses les àrees verdes i d'esbarjo, amb vegetació ornamental o per a ombra, dedicades a l'oci, esbarjo o pràctica d'esports (parcs oberts o jardins confinats).
  • Camps d'esport oberts o confinats.
  • Espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, camps de jocs infantils, centres d'assistència sanitària o residències per a ancians).
  • Xarxes de serveis: àrees no urbanes, com els ferrocarrils, les de conducció d'aigües de reg o de drenatge, de línies elèctriques, tallafocs o altres, de domini públic o privat.
  • Zones industrials: àrees d'accés restringit, de domini públic o privat, per exemple les centrals elèctriques.
  • Camps de multiplicació de llavors o altre material de reproducció vegetal.
  • Centres de recepció hortofructícoles, magatzems, plantes de transformació o condicionamnet o envas (tractaments confinats en postcollita, preembarcament o quarantena de vegetals i productes vegetals, de desinfecció de llavors etc.)

Queden exemptes de contractar un assessor en GIP les aplicacions de fitosanitaris a espais verds d'ús privat en habitatges o annexos als habitatges (jardins domèstics d'exterior o d'interior) i els horts familiars per a aprofitament familiar o veïnal.

 

Podeu consultar exemples de diferents tipus d'explotacions agràries i els seus requeriments d'assessorament en GIP a la següent taula (feu click per ampliar):

exemples_GIP_thumb.jpg