Torna

Sanitat vegetal

Formes d'eliminació autoritzades de parts afectades per Rhynchophorus ferrugineus

Eliminació de les restes de palmera: destruir les parts afectades de les palmeres irrecuperables amb una de les tècniques següents:

 

1r. Incineració i cremada: en el cas d'incineració, s'ha de trossejar el tronc en seccions menors de 50 cm, estellar-les en quarts i aplicar-hi un insecticida d'acció per contacte. És suficient destruir les parts afectades; és a dir, la corona amb les palmes i la part de l'estípit (o tronc) fins que no hi hagi galeries per davall el tall. La caixa del transport ha d'anar coberta durant el trasllat.


En el cas que la palmera es cremi directament al lloc on és, s'ha d'assegurar que es destrueixin totalment els capolls, les larves i els adults, tenint en compte el que estableix la normativa en matèria forestal i mediambiental respecte de la prevenció d'incendis.

 

2n. Enterrament: s'ha d'aplicar un tractament fitosanitari a lesparts afectades (la corona formada per la base de les fulles i la part de l'estípit afectat) i enterrar-les a més de dos metres per davall terra (els escarabats són capaços de sortir a la superfície quan s'enterren a menys de dos metres), tenint en compte el que estableix el capítol VII del Reial decret 1311/2012, de protecció del medi aquàtic i l'aigua potable, per evitar la contaminació de les aigües. Després de l'enterrament s'ha de compactar la terra.

 

3r. Trituració: les parts afectades s'han de triturar amb màquines de ganivetes o que assegurin la destrucció de totes les formes vives de l'insecte.


Quan es pugui incórrer en perills greus per a la seguretat o la salut dels operaris en l'execució dels procediments de sanejament o eliminació descrits, les autoritats fitosanitàries, de manera excepcional, poden autoritzar modificacions de les condicions d'execució d'aquestes tasques, sense perjudici del que estableix la normativa vigent.