Torna

Sanitat vegetal

Biologia

L’ou és molt petit (2mm) i blanquinós, La larva no té potes, és piriforme, de color blanquinós el cos i marró-roig el cap. Passa per entre 5 i 9 estadis larvaris per a finalitzar pupant en un capoll fet amb fibres de la palmera. L’adult és un escarabat de color roig amb taques obscures i amb el rostre allargat (bec) característic de la família dels curculiònids.

El cicle dura 3-4 mesos i té 3-4 generacions a l’any, normalment en la mateixa palmera mentre hi hagi aliment. Pot colonitzar altres palmeres atreta per l’olor de palmeres acabades de podar o malaltes. És un insecte molt gregari, poden trobar-se fins a 300 en una mateixa palmera.

 

Danys

La larva de R. ferrugineus, al principi mossega les fulles tendres i després barrina el tronc de la palmera en la zona més prop de l’ull.

El primer dany observable exteriorment és la caiguda o despenjament d’alguna fulla de l’interior de la corona. Si s’estira es desprèn amb facilitat i podem observar les mossegades en la base de la palma.

Sòl estar al voltant de l’ull de la palmera on poden trobar-se totes les formes a la vegada (larva, capoll-pupa, adult) que seran més visibles durant la poda.

Com el dany produït afecta directament a l’ull, la palmera afectada acaba morint.

 

Descripció

El morrut roig de les palmeres és un coleòpter de la família Curculionidae.

El seu origen es troba a Àsia, Malàisia.

Arriba a Espanya l’any 1995, concretament a Granada i després, València (2004), Múrcia (2005), Canàries (2006).

En Mallorca s’ha detectat per primera vegada en octubre de 2006 a Sa Ràpita (Campos) i després a Cala d'Or i altres zones de Santanyí, Felanitx i Pollença. A finals de 2007 es va detectar també a S'Arenal de Palma i a Alaró.

En Eivissa es va detectar també en 2007 en un focus proper a l'aeroport.

 

Espècies afectades

L'insecte ataca a un gran nombre d'espècies de palmeres.

 

Als països on és originari pot trobar-se sobre cocoters (Cocos nucifera) i Palmeres de Guinea (Elaeis guineensis) entre altres moltes palmeres. També està citat en Agave americana o Saccharum officinarum (canya de sucre).

 

No obstant això, a Espanya s'ha observat una marcada preferència de l'insecte per la palmera canària (Phoenix canariensis), essent menys freqüents els atacs a les datileres (Phoenix dactylifera). També hem detectat a Mallorca alguns casos d'atacs a Garballó (Chamaerops humilis) i Washingtonia sp.

 

Mesures de control

De caràcter preventiu

 • Queden prohibits la comercialització i el moviment de palmeres amb símptomes de la plaga.
 • Totes les palmàcies (amb més de 5 cm de tronc de la base sense pelar) que circulin per l'illa han d'anar acompanyades del passaport fitosanitari.
 • Totes les persones físiques i jurídiques que produeixin, comercialitzin o importin palmeres han d'estar inscrites en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals (ROPCIV).
 • Qualsevol introducció de palmeres a l'illa s'ha de comunicar prèviament, per escrit, a la Direcció General d'Agricultura o als responsables dels Consells Insulars, en temps suficient per a que puguin fer-se les inspeccions oportunes.
 • Les persones propietàries dels jardins amb presència de palmeres hauran de permetre l'accés dels funcionaris o personal oficialment autoritzat per realitzar les tasques d'inspecció i, si n'és el cas la tala i la destrucció de les parts afectades. Igualment hauran de comunicar d'immediat qualsevol detecció de la plaga.

 

A les àrees de seguretat (radi de 10 km)

 

 • Es prohibiran tots els moviments de palmàcies dins de l'àrea de seguretat establerta, sense l'autorització prèvia de la Direcció General d'Agricultura o dels responsables d'agricultura dels Consells Insulars.
 • Es faran dos tractaments fitosanitaris preventius amb periodicitat quinzenal a totes les palmàcies de la zona de vigilància i les susceptibles d'estar afectades que es trobin en l'àrea de seguretat.
 • Els tractaments es realitzaran mitjançant dutxa als ulls i fillols, banyant bé la base de les fulles, garantint que el producte arribi a tota la corona de la planta.
 • S'han de tallar i destruir les parts afectades de la palmera en confirmar i haver notificat a la Direcció General d'Agricultura o als responsables d'agricultura dels Consells Insulars la presència de la plaga. La destrucció es farà seguint les directrius tècniques de l'autoritat competent en sanitat vegetal. Les tècniques per a la destrucció de les parts afectades de les palmeres afectades podràn ser: Incineració, l'enterrament, l'embolicat i fumigació i la trituració.
 • Les podes de palmàcies a la zona de protecció hauran de ser autoritzades per l'autoritat competent i s'eximiran de l'autorització els podadors que acreditin la formació en les tècniques de sanejament, detecció i control de la plaga en la manera que ho determini la direcció General d'Agricultura o els responsables d'agricultura dels Consells Insulars i que hauran de remetre un informe mensual i comunicació diària de les intervencions de palmeres afectades a la Direcció General d'Agricultura o als responsables d'agricultura dels Consells Insulars.
 • La poda i les intervencions de sanejament mecànic han de minimitzar les ferides i garantir l'eliminació de les parts afectades per la plaga i han d'acompanyar-se d'un tractament fitosanitari immediat a l'ull i la Valona.
 • L'afaitada no s'utilitzarà com a tècnica de poda amb motius ornamentals, únicament en els casos que justifiqui la neteja de les ferides. Sempre anirà seguida d'un tractament insecticida immediat.
 • Les corporacions locals col·laboraran en les activitats de prospecció en el seu municipi i en les de tala i destrucció de les parts afectades i de les palmeres irrecuperables. També col·laboraran en les denúncies d'infraccions per l'incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries.

 

Per als productors, comerciants i importadors de palmàcies

 

 • Estar inscrits en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
 • Han de dur un registre de moviments de palmàcies susceptibles d'estar afectades i d'aquelles de més de 5 cm de diàmetre en la base del tronc (sense pelar).
 • Conservar durant cinc anys els registres d'adquisició i de moviments d'exemplars de palmàcies i, en tot cas, acreditar-ne la procedència i la destinació.
 • Han de fer un tractament fitosanitari mensual (d'abril a novembre) amb productes autoritzats, i han de deixar constància d'aquests tractaments.
 • Conservar durant cinc anys els registres d'adquisició i de moviments d'exemplars de palmàcies i, en tot cas, acreditar-ne la procedència i la destinació.

 


Fitosanitaris autoritzats