Torna

Sanitat vegetal

Autoritzacions excepcionals per a aplicacions aèries amb productes fitosanitaris

La sol·licitud, el registre i les condicions per a les aplicacions aèries amb productes fitosanitaris, vénen regulats en el Capítol VII del Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE Núm 223, del 15/09/2012). 

 

A continuació es mostra, en aplicació de l'article 29.1 del RD 1311/2012, la base de dades de les sol·licituds i autoritzacions d'aplicacions aèries que estan tenint lloc en el territori balear:

 

 

A continuació es poden consultar els plans d'aplicació aèria aprovats per la DG de Medi Rural i Marí, amb Resoluciónde autorització excepcional dels productes fitosanitaris específics per a cada tractament pel MAGRAMA:

 

Núm. Expedient

Pla de aplicació

Resolució

Comunicats actualitzats

2014.1 AAA

PLAN 2014.1 AAA.pdfPLAN_2014.1_AAA.pdf

RESOL. 2014.1 AAA.pdfRESOL.2014.1.AAA.pdf     

-

2014.2 AAA / 2014.3 AAA

PLAN 2014.1 AAA.pdf PLAN_2014.2_3_AAA.pdf 

RESOL. 2014.1 AAA.pdfRESOL.2014.2_3.AAA.pdf    

23 _1_.pdf Municipis previstos a tractar del 22 al 26 d'octubre a MALLORCA i MENORCA.pdf

 

NOTA - A més, amb almenys 7 dies d'antelació als tractaments es publicaran: les dates exactes d'inici i finalització dels treballs; els municipis que seran objecte del tractament aeri; el producte fitosanitari que s'emprarà; nivell de presència de la plaga que motiva el tractament, indicant els punts o estacions de monitorització utilitzades.

 

Per a més informació, tel. Punt d'Informació Ambiental: 900151617