Torna

Salut ambiental

Denúncies
 

Per iniciar un tràmit de denúncia per incompliment de la normativa podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:
 

Direcció General de Salut Pública i Participació

Carrer de Jesús, 38 A - 07010 Palma

Telèfons: 971 177 383 - 971 177 848 - 902 075 727

Fax: 971 177 303