Torna

Portal de Salut

Programa d'Atenció al Dèficit Auditiu en la Infància

Unitat de prevenció de malalties de l'oïda. La Conselleria de Salut i Consum promou la implantació d'un programa de detecció precoç de la hipoacúsia que permetrà identificar els nadons afectats per una pèrdua auditiva present en el moment del naixement. La recomanació és que tots els nadons i en especial els que presenten algun dels factors de risc relacionats amb sordesa, que a continuació s'enumeren, siguin sotmesos a les proves necessàries per assegurar-nos de la seva correcta capacitat auditiva.

Mai no és massa prest per a detectar la sordesa

La sordesa neonatal congènita és molt poc freqüent i difícil de descobrir pels mateixos pares fins passats molts mesos, per la qual cosa, a fi de poder detectar aquests pocs casos, es fa necessari explorar tots els nounats i fer-ho els primers dies de vida.

Amb aquesta finalitat, la Conselleria de Salut i Consum ha instaurat un nou Programa de Detecció Precoç que permetrà descobrir els casos de sordesa per tal de poder actuar eficaçment i ràpida.

Factors de risc

  • Antecedents familiars de pèrdua auditiva en la infància
  • Infeccions durant l'embaràs
  • Malformacions anatòmiques en el cap i en el coll
  • Pes en néixer inferior als 1000 grams
  • Hiperbilirrubinèmia
  • Medicació ototòxica
  • Meningitis bacteriana
  • Asfíxia neonatal severa
  • Estada en UCIN - ventilació mecànica -

Síndromes associades

En què consisteix? Empram una tècnica senzilla, sense riscs i còmoda per al bebè, anomenada Otoemissions Acústiques. Consisteix a enviar a l'orella uns sons i recollir-ne les respostes.
No us alarmeu si el vostre fill/ la vostra filla no passa la prova; sol succeir els primers dies de vida i es deu a causes que desapareixen al cap de poc temps. En tal cas, i també en els dels infants amb factors de risc associats a hipoacúsia -antecedents familiars de sordesa, etc.- heu de concertar una cita per repetir-la cridant a aquests telèfons:

Pla de detecció precoç de la hipoacúsia neonatal
Conselleria de Salut i Consum

Generalitats sobre la importància de l'audició en la comunicació i l'aprenentatge

L’audició és la via habitual per a adquirir el llenguatge, un dels atributs humans més importants. El llenguatge permet als essers humans la comunicació a distància i a través del temps i ha estat decisiu en el desenvolupament de la societat i les seves nombroses cultures.

El llenguatge és la principal via amb què els infants aprenen allò que no és immediatament evident, i té un paper central en el pensament i el coneixement. Com que el llenguatge oral és el mitjà de comunicació fonamental en totes les famílies –llevat d’aquelles en què els pares són sords-, la sordesa és un impediment sever els efectes del qual van més enllà de la impossibilitat de parlar.

El diagnòstic precoç i una rehabilitació adequada prevenen la conseqüència més important de la hipoacúsia infantil: créixer sense llenguatge.

pdf.gif Importància de l'audició en la comunicació i l'aprenentatge 

pdf.gif Programa d’Atenció al Dèficit Auditiu en la Infància