Responsabilitat Social Corporativa


Estratègia transversal de gestió ètica i socialment responsable 


Des de la CAIB apostem per integrar la política ètica i de responsabilitat social a l'estratègia i enfortir la prestació de serveis a tot el territori de l'arxipèlag d'acord amb els valors de diàleg permanent, bon govern, escolta activa, sostenibilitat, ètica, transparència, millora contínua i equitat. Donem passes per la correcta implantació d'una administració relacional i en xarxa, més competitiva i responsable davant la societat.

Clicau damunt al botó per veure alguns exemples en aquesta línea.