Responsabilitat Social Corporativa


Consell Assessor de l'RSC


El Consell de Responsabilitat Social Corporativa de les Illes Balears és un òrgan consultiu i assessor del Govern de les Illes Balears. En aquests moments està adscrit orgànicament a la Conselleria de Presidència.Funcions  [+]       

El Consell Assessor de l'RSC  [+]

Actes  [+]

Comissió de treball  [+]