Responsabilitat Social Corporativa


ÈTICA


Extraiem el fragment següent de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya:

La paraula ètica prové del grec êthos i significava, primitivament, ‘estatge, lloc on hom habita’. Posteriorment, Aristòtil va afinar aquest sentit i, a partir d’aquest, va significar ‘manera d’ésser, caràcter’. Així, l’ètica era com una espècie de segona casa o naturalesa; una segona naturalesa adquirida, no heretada com ho és la naturalesa biològica. D’aquesta concepció es desprèn que una persona pot modelar, forjar o anar construint la seva manera d’ésser o êthos.

Com s’adquireix o es modela aquest êthos, aquesta manera d’ésser? L’home la construeix mitjançant la creació d’hàbits, uns hàbits que s’assoleixen per repetició d’actes. L’êthos o caràcter d’una persona estaria configurat per un conjunt d’hàbits, i, com si fos un cercle o una roda, aquest êthos o caràcter, integrat per hàbits, ens condueix a dur a terme uns determinats actes, uns actes que provenen de la nostra manera de ser adquirida.

Vivim en una societat que vol, necessita conèixer i saber.

Ni les empreses, ni les institucions públiques ni les organitzacions sense ànim de lucre són, avui dia, entitats aïllades de la societat de la qual formen part.

En aquest marc, els seus dirigents, representants polítics, membres i plantilles determinen la manera de funcionar d’aquestes organitzacions, i saben que tot allò que fan té una conseqüència i pot ser conegut per la totalitat de parts interessades: la ciutadania, els treballadors, l’impacte ambiental de les seves accions, les empreses proveïdores, la competència i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

La tan esmentada «globalització» ha posat de manifest diverses qüestions:

  1. Moltes empreses i entitats sense finalitat de lucre, avui dia, no entenen de barreres territorials. Actuen de manera simultània en més d’un estat.
  2. La legislació dels estats queda circumscrita als seus territoris.
  3. La transparència en la informació és reclamada per la ciutadania, que vol saber quin és el comportament de les empreses, de les institucions i de les entitats sense ànim de lucre. I si coneixen un mal comportament, castiguen.
  4. Les noves tecnologies fan córrer molt ràpidament qualsevol informació. I si és negativa, la seva repercussió és molt més àmplia i veloç que en cas contrari.
  5. Allà on els estats no arriben a legislar, és decisió de les empreses, organitzacions i entitats sense ànim de lucre quins valors apliquen a la seva actuació.

És en aquest context que cobra especial importància la manera com es gestionen les empreses, les administracions i les entitats sense ànim de lucre.

Una empresa ha de guanyar diners. Les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre els han de gestionar de manera correcta. I no n’haurien de perdre.

La clau és en el «com».

Maquillar comptes, enganyar els clients, exprimir els proveïdors, tractar malament les plantilles o cometre fraus fiscals pot reportar balanços positius a curt termini i pot resultar més fàcil que cobrir el buit que la legislació deixa descobert seguint una política d’empresa i organització basada en l’ètica, el compromís amb les parts implicades i l’entorn, així com en l’excel·lència de gestió.

Que s’hagin fet públics casos d’empreses, dirigents, polítics i representants d’entitats que han actuat d’aquesta manera no justifica comportaments similars, encara que siguin de «menor impacte». És important fixar-se en la mala reputació quan una gestió immoral es dona a conèixer.

Malauradament, actuar i gestionar amb ètica suposa més esforç a l’hora de guanyar diners o de gestionar-los. Però si s’utilitza la comunicació i la transparència per donar a conèixer pràctiques de bona gestió, la reputació d’aquella empresa, administració, entitat i organització també incrementa, la qual cosa contribueix, d’aquesta manera, a la seva perdurabilitat, a llarg termini.

Si cada vegada més empreses, administracions, entitats sense ànim de lucre i organitzacions tenen dirigents que posen en pràctica una gestió ètica, els mals comportaments quedaran més en evidència i la confiança en les empreses, institucions, organitzacions, entitats, i plantilles que actuen de manera ètica serà rescabalada.

Evidentment, té més mèrit guanyar diners i prestigi de manera neta, gestionant amb valors èticament correctes i des de l’excel·lència.