Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

D'acord amb l'art. 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, la formació dels treballadors en matèria preventiva és clau per la prevenció d'accidents de treball i la implantació de la gestió de la prevenció.

El Servei de Prevenció de l'Administració de les Illes Balears ofereix a tots els seus treballadors un pla de formació adaptat als diferents sectors de l'Administració.

L'objectiu és poder satisfer les necessitats formatives en prevenció de riscos laborals i promoure la salut dels treballadors i la qualitat de la feina.

Es proposen un seguit de sessions formatives d'acord amb les dades obtingudes de les avaluacions de riscos laborals i el registre d'accidents laborals de l'any anterior.

Els tècnics de prevenció i el personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis impartiran la formació.

 

Plans de Formació

Primer semestre de l'any 2019 :

  Convocatòria i Imprés de sol·licitud 
 Relació d'admesos  
Mallorca

Palma

  Convocat. Palma primer semestre 2019

       Full inscripcció Palma primer semestre 2019

   

AdmesosTOTS_PALMA_1S2019.pdfAdmesos

Inca

 

   Convocat. Inca primer semestre 2019

Full inscripció Inca

primer semestre 2019

AdmesosTOTS_INCA_1S2019.pdfAdmesos

 Eivissa

Convocat. Eivissa primer semestre 2019

Full inscripció Eivissa

PDFAdmesos