Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

plataformes_nou_ca.gif

Informació sobre Plataformes Logistiques de RAEE


A. DEFINICIÓ DE PLATAFORMA LOGISTICA DE RAEE

Es defineix "Plataforma Logistica de RAEE" com la instal·lació de recollida i emmagatzematge de RAEE a l'àmbit de la distribució d'AEE. Les plataformes logístiques han d'efectuar una comunicació prèvia a la comunitat autònoma on estiguin ubicades i s'inscriuran al Registre de Producció i Gestió de Residus.

 


B. INSCRIPCIÓ DE PLATAFORMES LOGISTIQUES DE RAEES

Documentació a presentar:

  • Model d’inscripció de plataformes logístiques de RAEEs.
  • CIF de l’empresa
  • DNI del representant de l’empresa. 

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 


C. DOCUMENTS

Modelo_plataformas_logísticas_RAEE.pdf Model de comunicació prèvia de Plataforma logístisca de RAEE

 


Boton_SRSC_ca.PNG