Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

Empleo   Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte de la  planta de tractament i valorització de residus de construcció i  demolició a l’àrea de gestió de residus d’Es Cap de Barbaria, municipi  de Formentera promogut pel Consell Insular de Formentera