Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d’activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé, es pot consultar l'apartat de normativa, o bé, contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors:

 • Dins la reserva marina es pot practicar la pesca professional d'arts menors, excepte a l'àrea de protecció especial.
 • Només poden ser utilitzades per a la pesca professional d'arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Cala Rajada i d'Alcúdia, i les que, adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

Reserva Marina del Llevant de Mallorca

 • Els aparells i els ormeigs permesos per a la pesca professional d'arts menors dins la reserva marina són els següents: tremalls i boleros; xarxes per a la sípia; xarxes i tremalls per al moll; tremall per a la llagosta comuna o roja; xarxes per al verderol; solta; almadravilla; moruna; llampuguera; jonquillera; volantí; potera; fluixa i curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears; llença; palandró, i nanses per a invertebrats.

B) Pesca recreativa des de terra i des d'embarcació:

 • A la reserva marina es pot practicar la pesca recreativa, excepte a l'àrea de protecció especial.
 • Per pescar des d'embarcació cal una autorització anual específica. Aquest document el pot expedir algun dels dos òrgans gestors de la reserva marina. Amb l'autorització es pot pescar en les aigües interiors i exteriors on hi està permesa l'activitat. L'autorització es pot obtenir de forma telemàtica en el següent enllaç, o bé enviant el full de sol·licitud original, emplenat i signat a la Direcció General de Pesca i Medi Marí.
 • A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els documents que subministrarà l'Administració amb l'autorització, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç. Diari de pesca recreativa.

L'altre possibilitat és emplenar i enviar els fulls de regsitre de l'activitat: Registre captures RMLM_CAT.pdfRegistre captures


No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

 • Els aparells i les modalitats permesos per a la pesca recreativa des de terra i des d'embarcació dins la reserva marina són els següents: fluixa i curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears; potera, entre la sortida i la posta de sol; volantí; canya des de terra; rall; salabre; i corda, bou i baveró per a la recollida de puu.
 • Els dies hàbils per a la pesca recreativa des de terra i des d'embarcació són els dimarts i els dijous, dissabtes, diumenges i festius.

Reserva Marina del Llevant de Mallorca

 • Per a la pesca amb canya des de terra i per a la pesca amb volantí o potera des d'embarcació hi ha fixat un màxim d'una canya o línia per pescador i de 4 hams o dues poteres per línia.
 • Per a la pesca de fluixa i de curricà, en les modalitats tradicionals de les Illes Balears, hi ha fixat un màxim de dues línies per embarcació.
 • Per a totes les modalitats de pesca recreativa, excepte per a la pesca del raor, s'estableix una mida mínima de l'ham de 7 mm d'amplària interior (sinus).
 • Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

  C) Busseig esportiu:

  • El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a l'àrea de protecció especial.
  • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
  • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

  Reserva Marina del Llevant de Mallorca

  • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
  • Les immersions a l'interior de les coves submarines del cap des Freu i cap Ferrutx requeriran d'una autorització especial lliurada per l'òrgan gestor competent.

  Esquema Reserva Marina del Llevant de Mallorca:

  Reserva Marina del Llevant de Mallorca

  Reserva Marina del Llevant de Mallorca