Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades per a la pesca professional d’arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Palma i Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

Peixos

B) Pesca recreativa des de terra

 • Es pot practicar des de l’1 d’octubre al 31 de març.
 • La pesca des dels illots està prohibida.
 • Els únics ormejos i modalitats permeses són la canya de suret o llançat, una per pescador amb un màxim de 3 hams.

C) Pesca recreativa des d'embarcació

 • Les úniques modalitats permeses són el volantí i la potera.
 • El volantí es pot practicar entre l’1 de gener i el 31 de març.
 • La potera per a cefalòpodes es pot practicar entre l’1 d’octubre i el 31 de març.
 • Per a la pesca amb volantí o potera hi ha fixat un màxim d’1 canya o línia per pescador i de 3 hams o 2 poteres per línia.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat, o bé a través de l'apartat de registre d'activitat de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta cal sol·licitar-ho amb el tràmit següent: Registre d'activitat amb l'aplicació mòbil.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa

També es pot declarar l'activitat amb els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç: Registre activitats Toro_CAT.pdf Registre activitats Toro

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.


Foto1

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

D) Busseig esportiu

 • Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
 • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

Foto2

 • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
 • No està permés bussejar a l'interior de les coves marines.

E) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.

Esquema Reserva Marina de l'illa del Toro

Foto3

banner