Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

 • Només poden ser autoritzades per a la pesca professional d’arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Palma i Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

Peixos

B) Pesca recreativa des de terra

 • Es pot practicar des de l’1 d’octubre al 31 de març.
 • La pesca des dels illots està prohibida.
 • Els únics ormejos i modalitats permeses són la canya de suret o llançat, una per pescador amb un màxim de 3 hams.

C) Pesca recreativa des d'embarcació

 • Les úniques modalitats permeses són el volantí i la potera.
 • El volantí es pot practicar entre l’1 de gener i el 31 de març.
 • La potera per a cefalòpodes es pot practicar entre l’1 d’octubre i el 31 de març.
 • Per a la pesca amb volantí o potera hi ha fixat un màxim d’1 canya o línia per pescador i de 4 hams o 2 poteres per línia.

Foto1

 • Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

D) Busseig esportiu

 • Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
 • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

Foto2

 • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).

Esquema Reserva Marina de l'illa del Toro

Foto3

banner