Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades per a la pesca professional d’arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Palma i Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

Peixos

B) Pesca recreativa des de terra

  • Es pot practicar des de l’1 d’octubre al 31 de març.
  • La pesca des dels illots està prohibida.
  • Els únics ormejos i modalitats permeses són la canya de suret o llançat, una per pescador amb un màxim de 3 hams.

C) Pesca recreativa des d'embarcació

  • Les úniques modalitats permeses són el volantí i la potera.
  • El volantí es pot practicar entre l’1 de gener i el 31 de març.
  • La potera per a cefalòpodes es pot practicar entre l’1 d’octubre i el 31 de març.
  • Per a la pesca amb volantí o potera hi ha fixat un màxim d’1 canya o línia per pescador i de 3 hams o 2 poteres per línia.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat dins la reserva, o bé formalitzant els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç:Registre activitats Toro_CAT.pdfRegistre d'activitats del Toro

O bé, a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa, que es pot sol·licitar emplenant i enviant el full que es pot descarregar al següent enllaç:Sol. Diari de Pesca Recreativa el Toro i Malgrats.pdfSol. Diari de Pesca Recreativa el Toro i Malgrats.pdf

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.


Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç. Diari de pesca recreativa

Foto1

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

D) Busseig esportiu

  • Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
  • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

Foto2

  • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d’escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d’instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l’extracció d’espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).

E) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.

Esquema Reserva Marina de l'illa del Toro

Foto3

banner