Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s’exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l’apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos marins, ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

Només poden ser autoritzades per a la pesca professional d’arts menors les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de Palma i Andratx, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l’habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

B) Pesca recreativa des de terra

La pesca des dels illots està prohibida.
Els únics ormejos i modalitats permeses són la canya de suret o llançat, una per pescador amb un màxim de 3 hams.

C) Pesca recreativa des d'embarcació


Les úniques modalitats permeses són: el volantí, el curricà de fons i de superfície i la potera. Sols es pot pescar entre l’1 d'octubre i el 30 d'abril.

Per a la pesca amb volantí o potera hi ha fixat un màxim d’1 canya o línia per pescador i de 3 hams o 2 poteres per línia.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat, o bé a través de l'apartat de registre d'activitat de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta cal sol·licitar-ho amb el tràmit següent: Registre d'activitat amb l'aplicació mòbil.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç:Diari de pesca recreativa

També es pot declarar l'activitat amb els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç: Registre activitats Malgrats_CAT.pdfRegistre activitats Malgrats

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

D) Busseig esportiu

Requereix d’un permís individual o col·lectiu, que lliura l’òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions a la reserva marina per al busseig col.lectiu (clubs i centres turístics) només es podran realitzar a 5 punts concrets, representats al mapa adjunt:

    • Punt 1: Racó de s'Almadrava
    • Punt 2: costa sud-est
    • Punt 3: costa sud-oest
    • Punt 4: costa de ponent
    • Punt 5: sud del caló de l'Olla
Cadascun d’aquest punts podrà ser visitat dues vegades al dia i per un màxim de 12 submarinistes per visita. El nombre màxim d’immersions diàries realitzades a la zona dels illots no podrà superar en cap cas les 120 persones. Queden prohibides les immersions nocturnes per al busseig individual.
Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.
No està permés bussejar a l'interior de les coves marines.

E) Altres activitats

La Direcció General de Pesca i Medi Marí pot autoritzar la presa de mostres de flora i fauna marines amb finalitats científiques.