Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

L’àrea marina dels voltants de l’illa del Toro (Calvià, Mallorca) així com les aigües compreses entre aquesta, es Clot des Moro i cala Refeubetx tenen un alt valor ecològic i pesquer per la diversitat d’hàbitats, de comunitats bentòniques i de peixos que hi podem trobar. Les praderies de la fanerògama Posidonia oceanica hi ocupen grans extensions i en els seus fons rocosos s’hi congreguen moltes espècies de peixos amb interès comercial, algunes d’aquestes amb finalitats reproductives. Tant les praderies de fanerògames com moltes de les espècies de peixos presents en aquests indrets mereixen una adequada protecció.

El gran gradient batimètric d’aquesta zona i la seva situació fan que sigui un lloc exepcional per trobar espècies pelàgiques migradores. Es d’esperar que la seva declaració com a reserva faci que les poblacions d’aquelles espècies sedentàries (anfós, escorball, etc.), malmeses per activitats de pesca recreativa, es recuperin amb el temps.