Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

L’àrea marina dels voltants de les illes Malgrats (Calvià, Mallorca), així com les aigües de la costa veïna, tenen un alt valor ecològic i pesquer per la gran diversitat d’hàbitats i de comunitats bentòniques i de peixos que hi podem trobar. Les praderies de la fanerògama Posidonia oceanica hi ocupen grans extensions. Hi trobem també fons rocosos circalitorals i infralitorals, que són l’hàbitat d’espècies de peixos sedentaris de gran talla. Tant les praderies de fanerògames com moltes de les espècies de peixos presents en aquests indrets mereixen una adequada protecció.

Es d’esperar que la seva declaració com a reserva faci que les poblacions d’aquelles espècies sedentàries (anfós, escorball, etc.), malmeses per activitats de pesca recreativa, es recuperin amb el temps.