Torna

Renda Social Garantida

Si el sol·licitant, la seva parella o qualsevol dels fills/es a càrrec tenen ingressos, durant l’any 2016, no podran ser beneficiaris de la prestació de renda social garantida llevat que els ingressos siguin no computables.

No computen els ingressos següents:

 

  • Les ajudes puntuals d’emergència.
  • Les beques d’escoleta infantil i menjador.
  • Les beques de formació per a persones adultes.
  • Les ajudes per fills/es a càrrec.
  • Les ajudes per al lloguer.
  • Les ajudes econòmiques del sistema d’atenció a la dependència.
  • Els ajuts per acolliments familiars.