Torna

Renda Social Garantida

És una prestació econòmica dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies i altres nuclis de convivència que es troben en situació de necessitat.